Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 251

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 251

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE VASTHEID VAN HET HOOG GEZAG. ken,

maar

tot

geheel de nakomelingschap van Noach,

Hetgeen reeds op

haar geheel gericht.

in

God

werkte

ontbrekend

nergens

het

in

ons persoonlijk besef,

in

en alzoo

in

onze natuur en

in

te

243

d.i. tot

maken

de menschheid

hetgeen

viel uit

de conscientie der massa en

van menschelijke saamhoorigheid,

besef

onze conscientie vastlag, ontving hier der-

in

halve zijn dictatoriale bevestiging niet van wijsgeerige, noch van practische

maar door een rechtstreeksche verklaring van Gods zijde. Wie, geroepen, den moordenaar desnoods met de doodstraf

zijde,

daartoe

als

tegen

vergrijpt

gaat,

zich

Gods

recht en handhaaft

aan een menschenleven, maar oefent

niet

Over de toepasselijkheid van het

ordinantie.

recht van doodstraf kan hier niet in bijzonderheden

Hier

is

't

§

orgaan en instrument van Gods

De

22.

vastheid van het

worden getreden.

recht toe bezit en of

Hoog gezag kan toekomen.

Hoog Gezag.

Het staat derhalve alzoo, dat op

't

punt van het „Bij de Gratie Gods"

Gods Woord

de overtuiging van hem, die voor

buigt en de overtuiging

hem, die geen anderen, dan een wijsgeerigen grondslag voor het

van

recht aanvaardt, principieel

in

kunnen saamvallen, en dan ook

gezag van de Overheid

verschillen. Het tie,

't

aan wien ook, en dus ook aan de Overheid, ooit anders dan

dit recht

als

alleen de vraag, of de Overheid er

de stem der

en

historie,

ligt in

veelal niet

de persoonlijke conscien-

de onmisbaarheid van een geordende

in

saamleving, reeds van nature zoo onwrikbaar vast, dat noch de anar-

noch

chist,

kleinen,

de

er

nihilist

dweepzieken kring

in te

geslaagd

naderen

dan

de

Woord niet

Gods Woord

d.

ligt dit

Overheid

sequentie

te

't

anders, dan in zeer

om

i.

van

schuwt,

voor

brengen, maar zeer bepaaldelijk ook in dien

een

Goddelijk

Hoog Gezag,

niet anders

niet alleen

geheele menschenmassa's onder

dat de Overheid instrument en draagster

menschelijk,

heilig in

zin,

om

doen wankelen. En zulks

wat aangaat, de noodzakelijkheid zekere eenheid van recht

is,

dan

Gezag.

als alleen in

afgeleid,

onaantastbaar.

God

is

van een hooger

Ook

buiten

Gods

oorspronkelijk, en

voor wie de logische con-

Slechts

hierin bezit

wie voor

zich buigt, boven den enkel wijsgeerig gevormde, een on-

loochenbare voorkeur, dat de H. Schrift voor wie haar belijdt hetgeen de natuur en

uit

uit

de conscientie reeds zoo sterk spreekt, maar toch door

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 251

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken