Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 516

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 516

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

508 schen

Keezen

of Patriotten en Prinsge-

echter na 1789 een radicale omwenteling in de Staat-

Sinds

zinden.

de

aan

Kabeljauwschen,

en

kundige gedachtenwereld plaats greep, en

aandacht op de tegen-

aller

men

stelling van de Revolutie en het Evangelie werd gevestigd, heeft

naamgevingen

als

van de Wighs en de Tories,

in

de Rondkoppen, in

de Geuzen, de Jacobieten, de Welfen, Ghibelijnen, de Roode en Witte Roos,

ook

of

Carlisten, Marrinisten en Jacobijnen, en

zij,

meer op den achtergrond doen treden, en

en

feiten

niet

wat dies meer

meer aan personen

een bijnaam, maar aan de generale variatiën die zich aller-

wegen voordoen, een

partij-indeeling

ontleend.

sloten nationaal karakter der groote Staatspartijen

Het

oudtijds

kon zich

afge-

niet langer

handhaven.

De gemeenschap onder de volken nam dermate

men

steeds

meer doordrongen werd van de overtuiging, dat het ge-

lijke

beginselen

de

natiën

tellende

en

belangen

gelijksoortige politieke

worsteling

waren,

toe,

dat

die in alle

mee-

Ook

bleef

beheerschten.

al

worsteling van beginselen en belangen in alle landen een eenigs-

de

gewijzigd

zins

dragen,

karakter

Staatsrecht, de publiciteit

geleerden

in

eenzelfde

't

vandaar,

door de Pers verleend, de gemeenschap der zonder

conferentiën

strooming

dat de

eind,

deden

toch

gevoelen,

hoe

het leven was, die allerwegen ruischte, en

in

drieërlei

de wetenschappelijke studie van het

grondgedachte van Conservatief, Liberaal en

Radicaal in alle land ingang vond.

§

Rechts andere indeeling.

14.

Uiteraard

hebben,

zou

indien

't

op zich

men deze

zelf

geen de minste bedenking ontmoet

drieërlei gradatie

zoowel eenerzijds op de

principieele partij die voor het Goddelijk gezag optrad, als anderzijds

op

de

pincipieele

partij

die voor het absolutistisch karakter van het

menschelijk gezag koos, had toegepast.

De meeste

factoren toch, die

deze drieërlei variatiën van Conservatief, Liberaal en Radicaal aanbrengen,

doen voor.

zich

zoowel onder de Theocraten

als

onder de Anthropocraten

Zelfs in ons kleine land tast en voelt ieder, hoe zich in de eene

Antirevolutionaire partij zoowel

mannen van

het Behoud, als

mannen van

de Doorwerking der beleden beginselen en mannen van den Vooruitgang aandienen.

Onder de Roomsche landgenooten

ten onzent

neemt men

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 516

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken