Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 129

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 129

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

CULTUUR NAAR PERIODEN. dan ook telkens verval van krachten

weer

was,

nen

Wat Gibbons zoo

in

in

Decline

zijn

scherpe

doen intreden, en wat gewon-

and Fall of

omtrent

trekken

te

brengen, of zelfs

stilstand te

tot

121

ondergaan

het

doen ondergaan.

te

Roman

the

der

empire, ons

klassieke

cul-

daarom steeds de vraag rijzen, of, tenzij het ook wat nu ons menschelijk geslacht met een

tuur geteekend heeft, doet

mocht

einde

nabij

schat

van

onder

te

gaan,

wijze

die

een

zijn,

waarheid en schoonheid

om

eerst

bestemd

is,

niemand gissen kan, nogmaals een geheel

wereld-cultuur

nam

evenzoo

nieuwe

De voorteekenen ervan ontbreken

doen opkomen.

te

en reeds Macauly

niet,

verrijkt, niet

de puinhoop van ons huidig leven, op

uit

er de mogelijkheid

van aan.

Dat onze huidige cultuur zooveel verder doordrong, zooveel breeder omvatte

terrein

en

zooveel

te

danken,

daaraan

twijfeld

den Heiligen Doop. periode,

die

saamleving

begin

der

en

dat

eer geneigd heling.

Ervaring

binnen en drukte op heel onze stellig

met profetie van langere

vorige

m'e^Christelijke, kelen,

stempel,

Maar voorbijgezien mag hierbij eeuw onze huidige cultuur

duurzaamheid.

Op

is

zelfs

in

niet,

zich

a/ifz-Christelijke richting

hoogste

voorkeur in

poogde

te

ontwik-

hierdoor een scheur in het leven werd getrokken, die

nog verder door

te

gaan, dan dat ze uitzicht biedt op

wat de Openbaring, de Geschiedenis en de

grond van

van het heden

Heeren

sinds het

dat bij

ons onderwijst,

is

daarom

het ons

mogelijk, een andere horoscoop te trekken, dan dat óf de

des

onge-

vroegere cultuur miste, drong in de

alle

doorleven,

Christelijke

is

ze opleefde onder de bezieling van

dat

wat

Iets

we nu nog het

machtiger in het leven ingreep,

aanstaande

cultuurperiode

Koninkrijk Gods,

dat

is,

zal

en

dat

met

ondergaan,

alle land zal

zijn

om

niet

wel

wederkomst

Parousie de laatste en

plaats te

maken voor

het

omvatten, ofte wel, dat deze cul-

tuur-periode door verkwijning allengs haar einde

te

gemoet

gaat,

om,

na een periode van algemeene inzinking, nogmaals een geheel nieuwe cultuurperiode te doen opkomen, die onze huidige saamleving in treffelijkheid zal te

boven gaan. Het zou dan die

die het naast aan de Parousie, d.

proces,

voorafging.

i.

laatste cultuurperiode zijn,

aan de voleinding van het historisch

Hetgeen nu deze op

Schrift, historie

en ervaring

gegronde voorstelling onderscheidt en afscheidt van de voorstelling, die de eenzijdige opvatting van den Rechtstaat en van het Pacificisme deden op-

komen, bestaat alzoo

hierin, dat

de voorstanders van deze zienswijze van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 129

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken