Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 412

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 412

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

404

DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE-VRIJSTAAT.

1884

te

Van de Suzereiniteit was in deze Conventie naam van Transvaal werd nu officieel in „Zuid-Afrikaansche Republiek" veranderd. Geen Resident

doen vervangen.

geen

sprai^e

dien

van

de

en

meer,

werd meer aangesteld, slechts ambtenaar

Afrikaansche Republiek

van

hulp

Art.

:

Vrijstaat

werd

zachten,

.

.

eenige

voordat

.

En

Koningin."

de

Majesteit

met

aangaan

verbintenis

of

Oranje

om

of

:

of

„Indien een Britsch elders in de Zuid-

functie uit te oefenen gelijk-

bescherming

Republiek ontvangen". En voorts werd alleen in „De Zuid-Afrikaansche Republiek zal geen verdrag

de

bepaald

4

wonen,

in Art. 3

Pretoria

te

die van een consulair ambtenaar, zal hij de

vormig aan en

te

men

las

om

wordt,

aangesteld

Staat

het

zal

om

als

nog bijgevoegd

hier

goedgekeurd door Hare

deze bepaling nog

zelfs

„zoo

dat,

;

behalve met de

Natie,

of

zijn

er

zes

te

ver-

maanden na

mededeeling van het Tractaat verloopen waren, zonder dat tegen-

de

gevolgd

spraak

was,

het

tractaat

zeer gewenscht geweest, dat zelfs deze

daar

toch

ze

altijd

maar daar

deed,

vreemde aan nog

ware ingelascht,

der Republiek

vrije Souvereiniteit

in,

Albemarle-hótel

het

uit

bepaling niet

te kort

het recht vrijbleef, om gezanten en consuls in den stellen, zagen Krüger, Du Toit en Smit er blijkbaar

overwegend bezwaar

geen

om

te

aan de

Natuurlijk ware het

gelden zou".

zoo

dat ze reeds op 27 Februari

zelfs,

aan

verzoek

een

Lord Derby

richtten,

deze nieuwe bepaling op de onderhandelingen van de

aanstonds

Zuid-Afrikaansche Republiek met Portugal toe

te

passen.

Gelijk

men

weet was de Portugeesche haven van Laurenzo Marquez voor Transvaal

overwegende

van

beduidenis

en

daarom stond Krüger

er op,

dat de nadere verhouding met Portugal onverwijld geregeld zou worden.

§

4.

Zoo wachts nisberg

De goudmijnen. scheen

rust

toekomst

te

dagen,

en vrede verstoren kwam.

tot

een

zoo grooten getale dat

betere

ontdekking van de goudmijnen

de

aanleiding

een

hun aantal

invasie in

door

van

Engelsche

Johannisburg en de

in

Al

toen

schier

onver-

den omtrek van Johanaanstonds

toch gaf dit

gelukzoekers, die zich in

zelfs in Pretoria vestigen

kwamen,

Engelsche Commissie straks op 26.000 be-

groot werd en zelfs het aantal eigen Boeren scheen

te

boven

te

gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 412

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken