Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 660

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 660

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

652

CALVINISTISCH.

den

om

persoon

privaten

naar

't

zwaard

grijpen,

te

maar daarnaast

eenerzijds de erkentenis, dat in beginsel de ijveraar tegen den despoot

vaak

zoo

gelijk

en anderzijds de sympathie die

heeft,

mentaar spreekt voor de enthousiaste zeloten onder

tijd

zu

vernichten,

23—29,

:

merking, in

de

En

al

erlaubt

für

224)

blz.

een

;

voorkomt

Schrift

als

voegt nu ook Keil er

Commentaar en

op

last

bij,

Commentaren

zijn

Wie nauwkeurig

school afstaat.

ontwaart telkens, dat

raadpleegt,

absolute

tyrannos terugdeinsde.

worden,

doet

zich

bij

zin,

maar

hij

op

later

Gelijk nauwelijks behoeft herinnerd te in Institutie

ook op dogmatische punten voor,

Calvijn

de

veroordeeling van de vindiciae

van gevoelen

dit verschil

schakeering

als

verhouding

toen

Ehud ons dan ook

zoo ontwaart men toch tusschen

die van Keil inzooverre verschil, dat Keil veel

voor een

Institutie

zijn

de

van den Heiligen Geest geschied.

onder den pijnlijken drang der omstandigheden, veel meer dan

leeftijd,

contra

versterkt door de op-

terecht

dat een daad als van

verder dan Calvijn van Languet en Calvijn's

(Commentaar op Richteren

hielt"

gevoelen

wordt gesteld,

voorbeeld

Calvijn's

in

hier

is

de Jünterlistige Ermördung" van zulk een Koning niet

dat

ten

niet

Het

dan ook op, dat de daad van Ehud naar den geest van dien moet beoordeeld worden „in der man jede Art den Feind seines

Volks 3

Israël.

en niet ten onrechte merkt de hoogleeraar

als bij Jael, die Sisera sloeg,

Keil

Com-

uit zijn

haar

en

dit

Overheid

tusschen

Institutie

;

nu lag

te

en Commentaren

niet in antithetischen

meer voor de hand

en volk, naardien

substantieven

in

bij

1534—1535,

inhoud ontving, de vervolging

van de Hugenoten nog op verre na dat bloedig karakter niet had aan-

genomen,

dat

daarna almeer, en tenslotte

er

de Bloedbruiloft, op

in

Calvijn zijn

haar

nog aan

Commentaren

tijdingen van de

§

21.

Calvijn,

Plaatsen zijn

we

felbewogen

bedoelden,

zoo

is

zijn

toegepast.

Toen de

Koning opdragen

verschrikten

;

zoo gruwelijke mate

in

Institutie uitging,

hem gedurig de zoo

wreede Godsdienstoorlogen

kon

onder het schrijven van

in zijn

aangrijpende

Vaderland.

Languet en Althusius.

thans naast hetgeen Calvijn in deze twee stadiën van leven zal

bedoelde, wat Languet en

ons

blijken,

hoe

bij

alle

zijn

geestverwanten

afwijking en verschil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 660

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken