Bekijk het origineel

De wortel in de dorre aarde - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De wortel in de dorre aarde - pagina 11

openingsrede ter deputatenvergadering van 2 November 1916

2 minuten leestijd

verdorren, en eeniglijk in den Wortel, die onder deze dorre aarde tieren blijft, d. i. in Christus, schuilt dan de hope der weeropleving. De korte terugblik op het verleden dien ik u gaf, toonde het zoo overduidelijk. Van de dagen der Patriarchen af was en bleef het een rusteloos op en neder deinzen. Het begon telkens met een uitstraling van tintelenden levensgloed, doch straks werd die periode van bloei dan toch weer gevolgd door o, zoo droeve inzinking en helaas, dan werd in dien staat van verdorring meer dan eens een duur van eeuwen doorworsteld, ;

de vonk weer kon opgloren. Tegen gelijk gevaar van nu moet op den Wortel onder die dorre aarde, ook voor óns Land en voor óns Volk, steeds opnieuw het oog gericht, want hieraan juist heeft 't in de dagen onzer vaderen telkens zoo bitter gefaald. Hoe schoon stond het niet in onze Zeven Provinciën, toen de slag bij Nieuwpoort gewonnen was, het Bestand inging, en de Synode Nationaal, met gezanten uit half Europa, den godgeleerden grondslag voor het Calvinisme ook in onze muren vastankerde; en toch, hoe pijnlijk ras sloeg 't niet om. Toen even de nood inkromp, week, en straks voorbij was, voelden de meesten van geen spanning en kende men nauwelijks zorge' meer. Maar ijlings spleet toen ook uiteen, wat eerst, saam vereend, zoo kloeken weerstand bood. Alle weerstandsvermogen werd zoo van lieverlede ingeboet en ging teloor. De verdorring deed 't al zoo tragisch invallen. Mammon ging samenspannen met mystieke eenzijdigheid, en de machthebbende heeren misbruikten deze tweespalt in de geesten, om hun eer

geestelijke verdorring

heerschzucht bot te vieren. Ge weet, hoe 't samenhuwen van Mammon met de Mystiek de noodlottige ondergang wierd van het eens zoo geestelijkmachtige Anabaptisme. Ge kent de reeks zonder eind van zijn martelaren. Door geestelijke innigheid verwarmd, imponeerden ze vooral in het Noorden van ons land door hun kloeke taal en hun oprecht bedoelen. Alleen maar, om land en volk bekreunden ze zich niet. Ze meden het ambt. Van het dragen van het zwaard hadden ze een afkeer. Louter mystiek, trokken ze zich in hun geestelijke tente terug, en in die mystiek zochten ze

hun

zielsgenot.

Mammon

klopte ook bij hen aan en het wijd-ontplooide achter werd bij nachtelijk donker als gast gordijn ook van hun tente binnengelaten. En toen bleek de uit-

Niet lang intusschen, of

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

De wortel in de dorre aarde - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

PDF Bekijken