Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 674

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 674

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

666

CALVINISTISCH.

een Volk Rijn,

als

is

die

eenzelfde

een

Na duizend

rivier.

voorbij

Bazel

subject,

ook

blijft

nog dezelfde

het Volk aldoor

een historie van eeuwen

reeds

het

heeft

al

ook

zoo

en

stroomt,

jaar is het altoos

achter zich" (blz. 82).

§

De

32.

drie factoren.

Oppergezag met deze

er alzoo bij het

Is

met de Overheid en met het Volk gens

de

Languet,

elkander staan.

God

als ze in

rekenen, dan

te

stelt dit

dan

is,

ons, vol-

welke verhouding deze drie factoren

brutaalsten, niets ontzienden en alles

vonden,

pleitbezorger

in

met God Almachtig,

:

Gaat men mede met de Absolutisten, die

hun

Marchiavelli

vraag,

drie

tot

tenslotte in

aandurvenden

de Souvereiniteit, schier even absoluut

is

op den Monarch overgebracht en bezit deze alzoo over

het Volk een volstrekt zeggenschap, waartegen het Volk niets vermag.

Hiertegen nu gaat Languet principieel

op

door

Israël,

te stellen,

en

in,

doet

hij

dit,

met beroep

dat er twee verbonden zijn aangegaan

het

:

eene van Gods zijde met Volk en Vorst, en het andere door den Vorst

met en

het Volk.

God

ontleend.

dat

God

alleen de

Opperheer

gebonden

is,

en

wel aan het beding, dat de

Vorst zijn gezag gebruiken zal tot de eere Gods, naar luid de eerste

en

is

Oppergezag van den Vorst

Hieruit volgt, dat dit

bedingen

aan

vanzelf

in,

en dat de Vorst nooit anders hoog gezag kan bezitten dan

blijft,

aan

Het eerste houdt

tot heil

van het Volk, naar luid de tweede

tafel

der wet.

Hierdoor

vervalt reeds elk absoluut karakter van het Vorstelijk gezag. Het

blijft

gezag aan Gods wil en wet gebonden. En daartegenover

God

als

op te

dit

en

verbond

God

zamen. orde.

nu

is

allereerst

Hem

en voorts den Vorst

Gods

heilige wet.

Door

alzoo een band gelegd tusschen Volk en Vorst eenerzijds

anderzijds.

Volk

Beide,

en

Vorst,

hebben God

te

gehoor-

Doch daarna komt nu de tweede verbondsregeling aan de Beide,

ontstaat

Volk hieruit

en

Vorst,

Verbondsacte, dat Languet

Wet van

Sinaï,

de

vanzelf

hun onderlinge verhouding de

om

Volk de verplichting,

het

gehoorzam.en, mits binnen de perken van

legt

maar

in

te

staan in gebondenheid aan God, maar

tweede vraag, hoe nu Volk en Vorst

regelen hebben, en het

de oplossing zoekt de Landswet, die

in

z.i.

is

voor deze tweede

de wet; nu niet in

aan de eischen beide

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 674

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken