Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 478

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 478

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

STAAT EN KERK.

470

en ook die Oud-Testamentische uitverkorenen konden niet voor eeuwig

moest

Vast

gaan.

verloren

dat de vaderen uit het

staan,

gelijk

Oud Verbond

niet

we

in

Hebr. XI

:

40

lezen,

zonder ons konden volmaakt

zoodat eerst met de Hemelvaart van Christus het zalige van

worden,

maar van de zaligheid buitensluiten kon men de Oud Verbond daarom toch niet. Zoo werd dan ook van het Oud Verbond op het historieblad als een stuk uit

het Vaderhuis inging,

verkorenen van het

de bedeeling de

van Christus' Kerk opgenomen.

historie

werd nu, wat

de Schrift over het Israël des

En in verband hiermede Ouden Verbonds uitsprak,

des Nieuwen Verbonds, d. i. op de Christelijke Zoo werd de bedeeling van de Wet en de bedeeling Evangelie, opgenomen in het nationale kerkrecht van Israël,

ook op

het

Israël

Kerk, toegepast.

van in

het

de volkskerk overgebracht, en voorts met de roeping van de Overheid

in

de

Israël

roeping

der

Christelijke

Overheid

op één

lijn

gesteld.

Gevoed werd deze averechtsche voorstelling in de tweede plaats door de profetie, die in het Oud Verbond omtrent de komst, de positie en Natuurlijk ging al wat het werk van den Messias gegeven was. Kerk van Christus geprofeteerd werd,

omtrent de

Kahal

in Israël

door, dat toen reeds geestelijk, en als

wat

viel,

eerst

kant der wereld het

in

den Messias

was

van wat

bij

voorbaat, in Israël

te

genieten

Van den tegenstelling. Onder

geheel de actie der genade beperkt tot één enkel

wat eens gerealiseerd zou worden, was voor

Al

symbolisch

de

als

openbaring zou komen.

tot

er verschil en ten deele zelfs

Oud Verbond was

volk.

uit,

bestond, en steeds schemerde in die profetie de gedachte

en eeredienst afgebeeld.

in offerdienst

dit

ééne volk

Als op aarde in

te

wachten, werd een heerlijk Koninkrijk voorgespiegeld, waarin Messias

heerschen ingaan.

zou,

maar dat aan het

Schijnbaar

was

slot,

in

de ure der Voleinding, zou

geestelijke zelfs teruggedrongen en in

't

den

bloeienden vorm van een aardsch koninkrijk de toekomende heerlijkheid

Vandaar dan ook de anti-dateering van Christus' verschijning en werk tot in het paradijs vlak na den val. Totin deklienste bijzonderheden waande men dan tot onder de oudvaderen de uitgewerkte ons voorgesteld.

en volle belijdenis der Calvinisten bedeeling

van

de

bedoelen,

was en

bleef

paradijsbelofte

af.

ongemerkt

bij

kunnen aanwijzen. Verschil van die bedeeling gold

Het materieele van het

Oud Testamentisch

werd dan eenvoudig

kwam men

te

Maar de inhoud van

er.

het

al

te

gaar

eindresultaat

vergeestelijkt. uit,

En zoo

dat het onderscheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 478

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken