Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 610

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 610

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

ANTIREVOLUTIONAIR.

602

verhoudingen om, en na niet gering verzet

uitging, zette de

Kappeyne

leiders, slaagde Dr.

van de vroegere R. Katholielce

volkomen

slotte

naar

Rechts

door

te

zetten.

1874

drukte

hier

het

zegel

Mijn

verrassende

dat

spoedig de

al

daarna reeds door Baron Mackay

jaren

tien

in

het voortdurend succes, waarin

en

op,

Gouda

verkiezing voor

eigen

deze nieuwe alliantie-idée zich verheugen mocht, droeg vrucht,

er ten-

overgang van de R. Katholieken van Links

den

in,

Schaepman

een gemengd Antirevolutionair-Roomsch Kabinet kon geformeerd wor-

De

den.

Kabinet-Heemskerk, dat van deze dat

hierdoor

allengs

groepen,

die

begonnen

over

land

stand blijven

was, sleet

wijze verscherpt

gevaarlijke

het

in

Het vroegere Antipapisme,

geweest.

zijn

zoo

goeder trouw

te

En

werken.

te

van; en ook het

uitvloeisel

er

Kabinet dat ik

het

1908 optrad, zou zonder het

Heel

uit.

;

politieke

alle

den Christus onzen van God gezalfden Koning aan-

in

geheel

bidden,

saam

op

1853

in

was

mocht, in

ondenkbaar

coalitie,

vooral

beweging hield aan

ingeluide

formeeren

1901

in

zelf

aldus

en

gewenschte verstandhouding

in

waren

tenslotte

hoogstens

het

nog enkele

schrijvers van de versteende Groninger richting, plus een kleine groep

Methodisten en Ethischen, die zich althans op zekeren afstand hielden en hun Antipapisme tegen uitsterving vrijwaarden. ralen, die

van 1848

zich

alleen

niet

Daar nu de Libe-

1865 met de Roomschen saam waren gegaan,

tot

diep door dezen afval van de

Roomsche

leiders ge-

maar bovendien al spoedig een open oog kregen deze keer van zaken hun politieke positie waarmee voor het gevaar, bedreigde, waren zij 't vooral, die onder de leuze van „Rome en krenkt

gevoelden,

Dordt"

al

wat doenlijk was, beproefden,

van onze historie op bewees,

dat

vervangen

de

te rakelen.

was door de Steeds

en

radicalen

principieel

dit

nu

leidde

er

toe,

geloovige

maar,

geding ten

niet

zoo

bijster slaagden,

het

ten

hoe de liberalen

nog onverstorven

deele

te

voortduren,

maar sociaal

zoo goed

volk,

Christendom gebroken hadden, en

om

onderstellen.

slotte

het

de dagen van den

in

Roomsch-Katholieken

ontdekte

met het

vanzelf

element niet meer, gelijk

tegenstelling

nu hierin

zij

anti-these tusschen het Christendom en het

duidelijker

Protestanten,

het Antipapistisch karakter

anti-these van Protestant en Papist almeer

vroegere

Humanisme.

Dat

om

als geheel

in

Christelijk

Reveil, eeniglijk bij

althans,

Kerkelijk

evenzoo bleef

de

bij

de de

scherpe

en politiek ging het Geuzenhet eenparig verzet tegen de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 610

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken