Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 107

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 107

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

DE RECHTSTAAT. GNEIST.

De

kreupele,

het harmonisch gebruik van zijn beide voeten her-

die

won, werpt de krukken, waarop nu

steunde van

hij

geringschatting van den Staat?

tot

met wat zorg de kreupele waakt, dat

maar

u

vraag

of er zich voor

af,

dan dat

laat,

ge

in

De

vuur werpt.

99

is

als

de

kruk

Zie maar

niet.

blijft;

en

wreeder denken

iets

kruk voor

zijn

Strekt dit

de hand

bij

den kreupele

moede

arren

Staat

zijn

weg.

zelf

minst

In het

oogen

zijn

in het

voor den slecht ziende, als de

bril

gehoorbuis voor den doove, als het stalen korset voor den verlamde en

niets

er,

is

dat de kreupele, de blinde, de doove, de

hoog waardeert,

lamme zoo

gehoorbuis en machinaal korset.

als juist kruk, bril,

dus steeds saam, de hoogste waardeering van het hulpmiddel, zoolang het gebrek aanhoudt, maar ook de onmiddellijke weggaan

Beide

zoodra een volkomen herstel intrad. Ook van den moet daarom getuigd, dat de gave ervan één der rijkste bewijzen van Gods genade aan ons gevallen geslacht is en blijft, maar

werping ervan, Staat

dat

tevens,

na de Voleinding komt, vanzelf en

in het Koninkrijk, dat

noodzakelijk elk staatswezen

XXXVI van de

In

Artikel

in

Nederland,

die,

weg moet

ondenkbaar

vallen, ja, er

in is.

Geloofsbelijdenis der Gereformeerde Kerken

ook door de toenmalige Landsregeering zonder voor't dan ook: „Wij gelooven, dat onze goede

behoud, aanvaard werd, heet

God,

oorzaak van de verdorvenheid des menschelijken geslachts,

uit

Koningen,

Prinsen

en

Overheden verordend

willende, dat de

heeft,

wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der menschen

bedwongen worde, en

onder de menschen toega." Alzoo, de Staat

§

De

3.

Op pieel

dit af,

Rechtstaat.

punt

van

nu

Wittenberg

met goede ordinantiën

er alleen

wijkt

als

hetgeen in

gekomen.

genomen

in zijn

der zonde wil.

Stahl

1845—7,

de Schrift ons toekomt princi-

uit

de 19e eeuw, ten deele bepleit

dreef

is.

dit

Rothe

in

het verst,

geheel de voorstelling van den eeuwigen Rechtstaat schappij

om

Gneist.

wat vooral

Christen-staatsman Ethik,

alles is

Rothe was van

oordeel,

dat

zelfs

zijn

door een

Theologische

maar toch al

in

meer den

in

is

tot

't

heer-

Staat, mits

hoogere opvatting, de voleinding van het menschelijk

leven zich zelf baan zou breken.

Zelfs de Kerk

kon zich dan

in

den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 107

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken