Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 533

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 533

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

525

DE OECONOMISCHE WORSTELING. Een

invloed doen gelden.

zijn

die

partij

vanouds „de kleine luyden"

zoom

en daarnaast zich door weinig meer dan een smalle

herbergde,

van Kapitalisten versterkt weet, moet wel scherp op den belastingplicht toezien.

Vanzelf geeft dit dan in den boezem der

verschil

van

af te

wenden, en

schuiven

ommekeer op

§

In

de

derde

al

de middel-burgerstand en de rijker-be-

dreigt belang het beginsel terug te dringen

strijd

bij

visscherij en allerlei

scheepvaart,

handel,

dien hoofde pogingen aangewend,

uit

den landbouw

In

partij

Duitschland vooral

met

is

dit

om

de

vereenigen,

in vaste organisatie te

en gezamenlijk voor wat den landbouw bevorderen kan, treden.

bij

tusschen de onderscheiden sociale bedrijven

Gedurig worden

Agrarische

te

worsteling.

nijverheid,

belanghebbenden

doen

man

meer zou worden afgevergd, zich tegen dezen

plaats

landbouw,

ambacht.

die er voor eigen

finanticieël gebied verzetten.

den oeconomischen van

ook onder ons,

de lasten almeer van den kleinen

omgekeerd

De oeconomische

22.

er

aanleiding tot

verhoogd percentage op de meer gegoeden over

in

wie

van

deelden,

zijn

om

inzien

terwijl

;

Er

oordeel.

voordeel

financiën

partij

in

't

gelid te

doel de dusgenaamde

reeds zoo volstrekt zelfstandig opgetreden, dat ze niet

poogde

slechts invloed

op de groote staatkundige

maar vooral

het Oostelijk deel van Duitschland er de voorkeur aan

in

schonk,

om

partijen

op

meer dan

kwam,

zelve

één

den

Amerika,

als

gedrongen optrad,

;

is

in

gestadige

partij

van

de

politieke

stembus

de

te

Duitschland

en

beheerschen.

Oostenrijk,

en toen Henry George met

Steeds

oefenen,

de politieke

dit

al

spoedig

in

keuze van haar verzet of steun

zijn

in

in

Mede

tenge-

Engeland en

steeds meer naar voren

geheel eigenaardig stelsel

breeden

kring op sympathie

meer toch drong de overtuiging door, dat

bij

de

toeneming der bevolking, het grondbezit geen speelbal tus-

schen de toevallige machthebbers mocht worden. bevolking dienen, en toestanden gelijk

almeer

naast

de bodem-quaestie dan ook, zoowel

mocht zich

beroemen.

zelfstandige

te

en door de afhankelijkheid, waarin hierdoor

district,

uitslag

volge hiervan

geheel

als

te treden,

partijen

voordeden,

dat

in

De bodem moet de

Engeland en Schotland zich

zeer enkele particulieren een veel te aanmer-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 533

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken