Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 520

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 520

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

;

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

512 wat de

derhalve

ons

van principieelen politieken aard

partijen

Zoowel aan de overzijde

bepalen.

variatie

hoofdgroepen

twee

de

tot

meerderheid

de

scherper

het

in

licht

met haar drievuldige

als

aan onzen kant handDit

kwam

de periode, toen een enkele variatie zich van

uit in

het

in

moeten we

elk

weer de verwantschap.

haaft zich bij deze variatiën altoos

nog minder sterk

betreft,

Parlement wist meester

zoodra

te

maken, maar trad

ophield en geen meerderheid

dit

het

in

meer dan door samenvoeging van variatiën kon worden Van dat oogenblik toch af vertoonde zich aan de beide

Parlement

gevormd. zijden

van

alleen

ten

bondgenootschap van

een

Parlement

het

niet

partijen,

onzent, maar ook elders, als Rechts en Links aangediend

beiderzijds voor de bijeenvoeging van drie groepen dienstdoende

een

benaming, die ongekunsteld haar saamhoorigheid uitwees.

§

Persoonlijke groepen.

16.

De

herhaaldelijk

groep

te

aangewende poging om de

discrediteeren

en ze

te

verlagen

tegenpartij als politieke

tot

een persoonsgevolg,

is

wel soms voor een oogenblik geslaagd, maar leed toch altoos op den

duur

Zoo weet men, hoe de Oud-Conservatieve groep,

schipbreuk.

van

die

1815

Thorbeckianisme

partij

te

toon

Liberalisme,

zijn,

door na 1848 steeds van

aangaf,

den indruk poogde

spreken,

te

nieuw-opgekomen tieke

1830 den

tot

wel

van

verre

te

vestigen, dat het

een

principieel poli-

slechts als een kliek van persoonlijke aanbidders

was te beschouwen; en de na 1848 opgetreden Liberalisten poogden van hun kant op gelijke wijze Groen van PrinIn hun oog toch vormden de Antisterer's aanhang te onderschatten.

van

Thorbecke

revolutionairen geen principieel-politieke

partij,

doch slechts een door

het ontzag voor Groen's talent saamgeregen groep, die vanzelf na zijn

dood weer zou losgerafeld worden. Zulk voorgeven vond daarom te meer ingang, omdat zulke aan een persoon gebonden klieken metterdaad nu

en

dan

zijn

Boulangisten onzekerheid. neer

was

in

Men denke

opgetreden. Frankrijk.

Het

De uitkomst

Boulangisme

geworpen,

en

hij

bijvoorbeeld slechts aan de zelve echter spaart hier alle

zoodra

verstoof

stierf.

Hier

te

Boulanger's

lande daarentegen

Liberalisme eerst recht na Thorbecke's, en de Antirevolutionaire

kliek is

het

partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 520

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken