Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 61

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 61

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

INSTELLING VAN RECHTSVERHOUDINGEN.

Wie

53

ten huwelijk gaan wil, heeft het recht, het ouderlijk huis te ver-

lijksrecht

gelijk

ligt

huwe-

hierin het

Immers het mag en

sexueele

gezwegen

hier over de dieren geheel

staan,

voeding,

de

bij

het

bij

Ten tweede monogamie.

de

gemaakt, en

vrij

ontgaan, dat waar sexueel de hoogere dieren

niet

mensch

Niet

volstrekt

gezag

ouderlijk

het

derde

ten

aandacht

met den wordt.

En

zelf.

der

onder

op zelfstandigheid.

recht

verkrijgt

kan

van

wordt alzoo

laten,

en

niet

paren.

Op

bij

de naamgeving, maar wel

punt

dit

alleen de

ontvangt

een ordinantie, en wel de ordinantie, dat bigamisch de twee

mensch

vleesch

zullen zijn

wat

op het paren

tot

één

kan

slaan, daar dit niet tot één vleesch maakt,

;

iets

niet

als

zoodanig

doch slechts voor een

oogenblik tweeërlei vleesch vermengt.

de

In

het

vijfde

verhoor

in

van

passing

de

plaats

na de overtreding van het gebod Gods,

volgt

rechten, de schuldigverklaring, het vonnis en de toestraf.

Verhoor, vonnis en de aangrijpende, heel ons

eeuw na eeuw omvattende, executie. Ook hier alzoo in rechtsbedeeling. De woonplaats zin van het woord van den mensch wordt veranderd. Zijn voeding ondergaat wijziging. geslacht

in

den strengsten

:

wordt hem

Strafarbeid

ons

doet

geslacht

breekt

onder

Kaïn

bij

rechtsorde

uit.

ontkenning van

Eerst

schuld

van God vervloekt.

eeuwen

des

den

in

zoo, de klank van zal

volgt ;

Zoo

straf.

alleenlijk

zondvloed.

stelt

van

dit

oogenblik

heel

de

Goddelijke

loochening van de rechtsorde door

dan

bekentenis

daarna voelt

af,

Erger nog, de ingetreden zonde

nieuwe schending van van

schuld

eigen dood naderen

;

en zelfver-

en Kaïn wordt

snel dringt zelfs het verderf door, dat enkele

gedachten van

later „al het gedichtsel der

dagen

allen

doem en

terstond

De doodslager

vloeking.

is

als in een vergezicht reeds de star der hope glin-

maar de Goddelijke rechtsorde

steren,

Het

zich.

vrouw aan de slang den kop

Evangelie, dat het zaad van de

vermorzelen,

het sexueele wordt de barens-

In

Het graf ontsluit

smart ingeschoven. het

in

opgelegd.

's

menschen

hart te

boos werd". Daarop volgt dan de tweede executie God zelf bepaalt wie in de arke aan het vonnis

doods ontkomen

zal

en wie

niet,

en na den zondvloed staat in

Noach's drie kindsgeslachten een nieuwe toekomst te beginnen. In de zesde plaats valt voorts op te merken, dat ook na den zondvloed

de

wilsopenbaring

Gods

in

het gesproken woord zich hervat,

en dat alsnu een ten deele gewijzigde rechtsorde wordt ingesteld.

De

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken