Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 410

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 410

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE- VRIJ STAAT.

402

landsche Kolonisten besloot, noord-op

te

trekken, de Vaal overtoog en

van het Kafferland boven de Vaal bezit nam. Ook Transvaal kwam zoo, na de Oranje-Vrijstaat, tot het innemen van een zelfstandige positie. Aanvankelijk gaf

tegenover Engeland een ongeregelde verhouding,

dit

maar de Commandant-generaal A. W. J. Pretorius wist in 1848 onderhandelingen aan te knoopen, die reeds op 16 Januari 1852 tot het van een verdrag leidden,

sluiten

welk verdrag, de „Conventie van

bij

Zandrivier" genoemd, Groot-Brittanje de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het „Boerengebied over de Vaalrivier" erkende. Dit tractaat

van

Zandrivier

maakte voor eenige Engelsche Souvereiniteit geen de

minste reserve. Art.

waarborgen

in

toch verklaarde: „Harer Majesteits Commissarissen

1

den volsten zin namens het Britsche Gouvernement,

aan de Emigranten-Boeren over de Vaalrivier het recht,

zaken

weten,

eigen

en

besturen

te

hun eigen Regeering

eigen

zonder eenige bemoeienis van den kant van Harer Ma-

door het Britsche Gouvernement artikel

in

2 het

niet zal

worden overschreden." Voorts

van Scheidsgerecht aanvaard

stelsel

geschillen, die rijzen mochten, terwijl in Art.

lijke

om hun

hebben, volgens hun

Gouvernement en dat het grondgebied ten noorden der Vaalrivier

jesteits

werd

te

werden vastgesteld inzake

lingen

men van Engelsche

zijde

geen handel

er

moge-

zekere bepa-

handel en verkeer, aan-

slavernij,

schaffing van amunitie, huur en grondbezit.

3—9

bij

Zelfs

werd bepaald, dat

amunitie drijven mocht

in

Over deze Conventie kreeg men in Engeland Toen bleek, hoe krachtig de twee Boerenrepublieken ontwikkelden, poogde men aanstonds, op den genomen stap terug

met de

inboorlingen.

spoedig berouw. zich te

komen, en reeds op 12 April 1871 ontzag de Gouverneur van de

Kaap,

van

de

Conventie,

en

verklaren

werd

in

niet,

de beide Republieken

Engeland

op

plaats

deze

tegen

terug.

voor

Pretoria

te

Britsche

om

Theophile Shepstone, zich

Sir

zijn

De

door

protesteeren,

te

terzijzetting

grondgebied

te

vlag der Republiek

zijn soldaten

Een Deputatie,

geheschen.

gewelddaad

tot Britsch

annexeeren.

te

last

onder geheele

neergehaald en de

die naar

kwam

Londen

toog,

onverrichter zake

Het bleek, dat de Engelsche Regeering het op de vernietiging

van de Transvaal had toegelegd.

Vandaar, dat reeds op 10 December

1879

omhoog ging en de

te

Engeland

Heidelberg het stormsein

poogde

der Boeren

was

dit

verzet

te

niet te breken,

keer

te

oorlog uitbrak.

gaan, maar de

mannenmoed

en toen op 27 Februari 1881 generaal

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 410

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken