Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 202

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 202

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET LAND.

194

dat

Brussel,

meerderheid van haar bevolking nog altoos van

de

in

Vlaamsche herkomst

is,

toch bijna niet anders dan Fransch hoort spreken,

dat geheel de invloedrijke pers er in het Fransch uitkomt, en zelfs in

Gent en

Brugge

hoogere kringen wel Vlaamsch met hun dienst-

de

personeel spreken, maar nog altoos met den Nederlander, die hen bekent den

Vlaamsch van België

zelfs in

Zeeland geen

opgaat.

hierin

wijziging

best.

Beleden

aan

te

moet

België bezoeken,

maar

eigen moedertaal in België

inwoners

millioen

en dat

de Fransche

dat verreweg de meeste Nederlanders, die

kunnen

niet te

afleeren,

om nog

steeds hun

verzaken.

Deze ligging nu van een zoo zes

in

Van meer dan één zijde poogt men sinds lang brengen, maar het gelukte dusver nog niet te

zelfs

het

oorzaak,

is

effect heeft,

over het geheel genomen, België voor ons bijna geheel invloedssfeer

nog korte-

die zelfs

strijd,

Gentsche universiteit gestreden wordt. Dit nu

lings over de

dat het

Men

dan Fransch.

zoekt, niet anders

klein land als het onze

tusschen

drie

met

zijn

even

machtige staten, die saam met

België over de 160 millioen hebben aan te wijzen, kan ook uit staat-

kundig oogpunt

niet

anders dan

de

die

ten

drie

land

rijken,

bestond,

liggen,

vooral

hooge mate

in

Westen,

ten

critiek zijn.

Tusschen

Oosten en ten Zuiden van ons

sinds 1870 een steeds hoog gespannen

verhouding, die nu in 1914 in den bangen volkenkrijg uitsloeg.

Aan-

vankelijk gold die spanning in hoofdzaak alleen de verhouding tusschen

en

Frankrijk in te

slaagde

Duitschland,

maar sinds de Keizer van Duitschland

scheppen, verkreeg ook de naijver tusschen Duitschland en Engeland

allengs een voor ons niet onbedenkelijk karakter. als

er

ook op de wateren een zeer meetellende Duitsche macht

van de zeezijde

rust ten prooi

is

Van de land- zoowel

hierdoor ons goede land aan voortdurenden on-

geworden,

niet alleen

voor wat ons

rijk in

Europa aangaat,

te meer nu Engeland met bond trad, en juist Japan in de Zuidzee steeds meer een maritieme macht ontwikkelt, die allengs een bedenkelijk aanzien erlangt

maar evenzoo met het oog op onze Koloniën, Japan voor in

in

alle

Amerikaansche, Europeesche en Australische gewesten, die

deze streken een staatkundige positie erlangden.

oorlog

tusschen Japan en Rusland

steling in

tusschen

schen

zijn

onzen Archipel gevoeld. Het Duitschland en Frankrijk

Duitschland

en

Engeland

om om

Reeds

tijdens

den

de natrillingen van deze worniet te

loochenen

de hegemonie de

suprematie

te

feit,

dat het

land, en tus-

ter zee gaat,

is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 202

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken