Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 501

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 501

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

493

REACTIE TEGEN VERDERE ONTPLOOIING.

met de Christenheid aan de binnenzij. En door zich valschelijk aan de organische eenheid van deze beide levensuitingen vast te klemmen, voerde men nu vanzelf den eisch in, dat ook op het

de

buitenkant

ten

eenheid zou gelden, die

erf diezelfde

civiele

regel

mochten

maar

was

gesteld.

In

en

Plebejers

de Kerk van Christus

in

een heidenschen Staat als

moest men

ook

oude Rome

tegenover elkander hebben gestaan,

Patriciërs

een Christenland was dit ontoelaatbaar. Eén

in

't

in Christus'

eenheid in het land optreden, en wie

als

de Roomsche en de Remonstrant, met onze Kerk

dan ook burgerrechtelijk

als uit

de

mand

Kerk,

het, gelijk

eens was, gold

niet

gevallen en kon oorspronke-

geen ambt van beteekenis benoemd of gekozen worden. Die saamhang tusschen het Kerkelijke en het civiele leven duurde zelfs na 1848 in veler schatting nog onverzwakt voort, maar dan nu natuurlijk zelfs

lijk

in

in

Brak 1848 den politieken spiegel, waarin de natie

omgekeerde orde.

dusver haar eenheidsbeeld begluurd had, de breuke van gelijken aard in de Hervormde Kerk volgde hierop terstond. Was vroeger de eisch

geweest

:

één

tegenover

de Kerk, en op grond hiervan ook één in den Staat,

in

thans werd het partij

tegenover

partij

partij

Staat, en

dus ook

partij

Vroeger een verkerkelijking van het

Christus Kerk.

in

den

in

nu een verpolitiseering van het leven op Kerkelijk geOnzerzijds werd hiertegenover dan de leuze opgeheven In de

politieke leven,

bied.

:

Kerk van

Christus

eenheid van Belijdenis,

beginsel tegenover beginsel gesteld.

vaderlandsche politiek haar aanblazing

de

in

ontving,

stonden

5.

Kerk en Staat

gebiedende eisch. Deze eisch natuurlijke

rijker

vast model.

is

de variatie.

tot

gegrond

levensverschijning.

levensuiting.

van 1789

met allen

f

Kerk van Christus een vergrijp aan

op staatkundig terrein, zoodra een volk

schittert in

partij,

verschillend.

Partijformatie, in de

alle

uit het Parijs

diens volgens als afzonderlijke

wij

die ons beginsel deelden, als Antirevolutionair

§

de Vaderlandsche zaak

in

En daarom, zoolang de strooming

De kunstenaar

heilig?, is

in het

veelvormig karakter van

De rijkdom van Gods Schepping

Ook onder menschen

Een fabrikant

't

hoogere ontwikkeling komt,

is

de variatie kenmerk van

levert u identieke

waren naar een

daarentegen, die de vaas met het penseel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 501

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken