Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 268

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 268

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

DE HOOGE OVERHEID.

260

Dat vaderlijk gezag was bestemd, om zich in den genealogischen saamhang der gezinnen en geslachten, door manlijke primogenituur 2".

patriarchaal voort te zetten.

Door de zonde

3^.

gisch verband

op

is

deze ingestelde orde gestoord.

is

Het genealo-

punt verbroken, en de huisorde kreeg ten

allerlei

deele een strafrechtelijk karakter, met inbegrip van doodstraf.

Toen hierdoor

4.

zelfs

ja,

ging

uiteen

atomistisch

hoofden

aangestelde

onder

het menschelijk geslacht vallen,

met het oog op geweldpleging Het

menschen

's

in actieven

natuur, ten deele

en passieven

geheele

tot

is

zou

ontbinding

zin.

zijn

overgegaan.

instrument van het gezag Gods, zoodat

dan ook op aarde geen gezag boven zich

daarom

regel

anders

Overheidsgezag

Dit

6".

het

verbinding

tot

opgekomen Overheidsgezag sloeg een chirurgischen

alzoo

om wat

band

de drang

is

brokstukken,

in

geheele groepen van zelf opgekomen,

bij

ten deele als gevolg van het gezellige in

5.

meer

al

wet en

heeft,

de noodige gelden en hulpdiensten kon afvergen, en des-

stelt,

noods over vrijheid en leven beschikt.

De aanwijzing van de personen,

7.

Goddelijk

dit

gezag

door

supranatureele

door

de

't

God

die rechtens als dragers van

kunnen optreden, geschiedde alleen aanwijzing,

Israël

bij

overige volken daarentegen

alle

bij

ontwikkeling der toestanden, altoos met dien verstande, dat die de personen schept en begaaft en den

is,

gang der gebeur-

tenissen leidt en beheerscht. 8.

hoe

Het Voorzienig bestel Gods ten dezen

meer

de

Voorzienig formule:

uitkomst

Bij

het

Gods,

bestel

de

Gratie

dat

lot

het

hoogste

bij

de

gezag

strekt,

is

Gods; een formule,

monarchie in

van

te

in

dit

zwang

die

dan uitgedrukt

op zich

zelf

leven toepasselijk

Het

is

in

op is,

de alle

doch

gekomen, overmits hier

den regel door geboorte of verwantschap van

persoon op persoon overgaat, en toch deze personen uit

hooger gewicht,

van volk en staten beheerscht.

hiertoe

menschelijk leven en op alle autoriteit in bijzonderlijk

is

dit

gezag

in niets

eigen hoofde bezitten, maar het eeniglijk verkregen door genadige

beschikking Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 268

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken