Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 170

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 170

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET VOLK.

162

pleizier

spelen

prettig

Een moeder daarentegen,

vervangen.

te

Ze vraagt: „Wel,

gebruiken

bezoek,

naast

visite

menu

verbeelding,

naast

lievelingen,

naast

inteekening,

en

zoo meer.

aan

toom

in

bevelen

te

zelfs

vaak

niet ver-

We

zoo'n pleizier?"

je

naast

gelukwensch,

logeeren naast gast

illusie

at-

zijn,

naast aankondiging, abonnement

Hoe

onze taaipuristen, met de Vlamingen Gallicismen

hebben

spijslijst,

advertentie

beleefdheid,

tentie

naast

niet

:

felicitatie

naast

haar kinderen

die

„Wel, schatten, hebt ge zoo'n

Dat toch zouden de spelende gasten

vermaak" ? staan.

zeggen

niet

zal

ziet,

in

uitstekend het nu ook

om

bond, zich uitsloven

dat

zij,

deze

houden, toch zou het niet gelukken en ook

te

men

zoo

zijn,

er zich

op toelegde,

om

al

deze

woorden van vreemden oorsprong te bannen. Weerstaan moeten sprekers en schrijvers, die keer op keer geheel onnoodig het goede, in gewoon gebruik zijnde Nederlandsche woord uit pedanterie door een Fransch woord vervangen, soms hiermede zelfs zekeren bluf slaan. Maar ook hier schaadt eenzijdige overdrijving. Ook talen staan niet door muren op de grenzen afgescheiden. Zelfs kan het steeds toene-

mend

tusschen de volken niet nalaten, zeker aantal veel ge-

verkeer

woorden over en weer

bruikte

Regenscherm en zonne-

uit te ruilen.

scherm, zakuurwerk en vuurhoutje

op zich

zijn

zelf kostelijke

woorden,

maar we zeggen nu eenmaal parapluie, parasol, horloge en lucifer, en het purisme, dat zelfs tegen zulke algemeen aangenomen uitdrukkingen te velde

mag

trekt,

niet

aangemoedigd. Doch

ook onze Nederlandsche periode

ons

er

in

bleef

vroeger

algemeen

dat

officieel,

we te

We

gesproken

Dat

dit

machtigen

stellen,

pleit

Nederlandsche volk

in

in

op

niet

toch

één punt

in

zien aan het Boeren-Friesch, hoe een

taal

in

zekere landstreek ten slotte,

al-

kan vervangen en ver-

nu met ons Nederlandsch

veeleer onze taal als zelfstandigen

den

taal

is,

aangetast en haar zelfstandig karakter on-

geheel door een verwante taal

worden.

tegenover wist

is

handhaven.

bevlekt

drongen

én in de Bourgondische én in de Fransche

verheugen, dat onze

haar organische structuur

thans

hierin de erkentenis dat

de smedigheid van het Fransch woord verlokt

door

mogen we

taal

al ligt

vorm van

niet is geschied,

het Nederduitsch,

invloed van het Hoogduitsch,

in

ook

veiligheid

hooge mate voor de zelfstandigheid van het

de onderscheiden provinciën, en versterkt niet

weinig de eenheid van onzen staat als geheel. Vierderlei

doet

zich

derhalve

op taalgebied voor.

Er

zijn

volken,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 170

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken