Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 158

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 158

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET VOLK.

150

we

bieren hebben

eeuwen

die sinds

zooals

wij

in

eeuwen door

de

Het meest bekend

zijn

kwam. Ten

niet tegenstaande

eigen-

den

in

zin,

deele kan hetzelfde veelal

met onverzettelijke

als eigen volkstype wisten te

taai-

handhaven.

thans nog de Kurden van wier op roof doelende

nog steeds Armenië gewaagt, en

gruwelen

eeuwen heen

zijn

evenmin een Staat vormen en

die

horden leven, en des

zich

heid

Nomaden,

de

alle

groep,

talrijke

vrij

zonder dat van staatsformatie

behield,

bedoelen, nog sprake

dit

van

gezegd

door

als volk optrad en

volkstype

aardige

nog

derhalve een voorbeeld van een

die wel nominaal deels

onder Turksche, deels onder Perzische heerschappij staan, maar toch enkele kleine streken uitgezonderd, nog steeds als onafhankelijk

zich,

volk wisten

Ook

handhaven.

te

sterk voorbeeld van een sinds

volk

en

en

is

voorbeeld

sterkste

werelddeelen

en

koos, dit

vrij

volksformatie

is

zijn,

van

zonder

hun eenheid

volkomen

als volk

en toch missen ze zoo goed als

volk

handhaven.

Wat hen

elf,

alle organisatie.

afzag, blijft de aloude traditie In

het

Men

schat de Joden thans

de Arabieren op tusschen de vier en

de Kurden op

vijf,

terwijl

millioen sterk zijn en elders

hun aantal zeer moeilijk

de Zigeuners

van

verschillen Joden,

aantal

twee en een kwart millioen,

in

sterker,

zoodat niemand dan ook ontkent, dat ze

Arabieren, Kurden en Zigeuners aanmerkelijk.

maar

nóg

staatsformatie,

hun gemeenschappelijke oorsprong, hun gemeen-

Nomaden-leven

het

geheimzinnig

op ruim

volk, dat een

het

blijft

groote groep, die in Hongarije ten slotte vaste woonplaats

van

en

zich

bestaanswijze,

eigen volk

Zelfs de

een

handhavend

Toch

aard en levensmanier, hun gemeenschappelijke gedachte,

schappelijke

een

zich

die toch schier elk formeel verband missen.

saambindt,

trekzucht

van

doortrekken,

en

bewustzijn, als volk

eeuwen

alzoo een

schare der Zigeuners, die evenzoo nomadisch, drie

de

in

men

deze Kurden heeft

en toch geen staat vormt.

blijft

voortleven

in

in

Europa nog geen is

te

berekenen,

groot of klein getal optredend. Joden en Arabieren, Kurden en

Zigeuners bezitten, naar ieder toegeeft, een eigen volkskarakter en missen toch schier eiken staatsvorm.

staatsvorm zou

houdbaar.

zijn,

Zoowel

Geheel de voorstelling, alsof het eerst de

die aan zekere groep het volksstempel o^^rwkie, in

het begrip van volk als van natie

ligt

is

on-

een eenheid

uitgedrukt, die uit het leven zelf opkomt. Het is niet de staatsformatie, die

zeker deel der menschheid tot een volk maakt, maar het dat de staat, als

om

allen

is uit

het volk,

saam één verband leggend, gevormd wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 158

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken