Bekijk het origineel

De positie van Nederland - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De positie van Nederland - pagina 10

2 minuten leestijd

6 100.000 Piëtisten

Krachtiger

leden.

Duitsche invloed ging van de kwam de philosophie van

Niet lang daarna

uit.

Kant, en de in het teeken dezer philosophie staande poëzie van Schiller en Goethe, het Romaansche element te onzent terugdringen en voor Duitsch geestesleven den weg banen. bleef nog zeer lang het onderwijs in de voor den middenstand het kenmerk eener „beschaafde" opvoeding, terwijl het aanleeren der Duitsche taal van ondergeschikt belang werd geacht. Men schreef en drukte, ook sinds de 18e eeuw, niet veel anders dan in Latijnsch schrift. Nog heden ten dage zijn er betrekkelijk weinig Hollanders, die het z.g. „Duitsche schrift" lezen kunnen. Op beter voet van vertrouwelijkheid voelde men zich met het Neder- of Platduitsch „Nederdui^sch" was zelfs de officieele betiteling onzer taal. De groote Bijbelvertaling, die onder den naam van „Statenbijbel" bekend is, en een zeer grooten invloed op ons spraakgebruik heeft uitgeoefend, werd aangekondigd onder den titel „Nederduitsche ver-

Desniettemin

Fransche

taal

;

:

taling."

De

uitdrukking „Nederlandsch"

is

van betrekkelijk

jongeren datum.

Met Oost-Friesland, vooral met Emden, dat langen tijd onzen vluchtelingen een toevluchtsoord voor Spaansche vervolging was, bleven wij in duurzame betrekking. In Emden werd zelfs een onzer Synoden gehouden, een andere in

Wezel.

De

vijanschap echter,

waarmede de

aartsbis-

schoppen van Munster en Keulen tegen ons optraden, hield nog tot diep in de 18e eeuw de Westfaalsche grenzen grootendeels voor ons gesloten. Geweldig was reeds in den aanvang der 18e eeuw de aantrekkingskracht van Parijs, dat nog heden ten dage voor de dames onzer hoogere kringen een soort wereldsch Mekka is. Berlijn kon toen nog niet met Frankrijks hoofdstad wedijveren, en ook Londen bood nog weinig aantrekkelijks.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

De positie van Nederland - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

PDF Bekijken