Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Dat niemand u op eenigerlei wijze misleide!" - pagina 12

een woord voor onzen tijd, naar aanleiding van wat door Dr. A. Kuyper in "De Heraut" van 3 Juni 1917 geschreven is

2 minuten leestijd

12

voorkomen hen, die ontslapen zijn; want de Heer met een geroep, met de stem eens aartsengels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en de dooden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, te zamen met hen in wolken zullen

zelf zal

opgenomen worden den Heer tegemoet aldus zullen wij

met

elkander

door

met den Heer

altijd

woorden."

deze

denzelfden apostel ook

in

„verborgenheid" medegedeeld. de Heer Jezus

heerlijkheid

in

zijn.

de

in

Zoo

en

lucht;

vertroost dan

Deze waarheid wordt ons 1 Kor. 15:51 55 als een

Nu weten wij dus, dat, als met al de heiligen geopen-

baard l^zal worden, dezen te voren tot Hem in de lucht zijn opgenomen. Ja, God zal hen, die door Jezus ontslapen zijn, opwekken. De levend-overgeblevenen zullen worden

Hem

veranderd. En, nadat ze eerst tot

met Hem wederkomen.

ze dit

verwachting

zijn

is

De Heer

zijner ziel.

Dit

komen

zal

zijn,

zullen

de hoop des Christens;

is

de vervulling van het verlangen

dit

;

gebracht

de lucht,

in

om

de

in

Hem

wekken, en de levendovergeblevenen te veranderen. Alle geloovigen, de Gemeente in haar geheel, zullen als de hemelsche bruid den hemelschen volgens Bruidegom in de lucht ontmoeten, om door Hem 3 in het Vaderhuis met zijn Zijn belofte in Joh. 14

ontslapenen

op

graven

de

uit

te

:

woningen

vele

worden ingevoerd.

te

dan

het Vaderhuis geleid, gevierd,

en

worden,

en

Fil.

3

:

de

20, 21

des

bruid

alzoo

zal

zal

zij

met

altijd

de apostel

schrijft

Is

de Gemeente

in

de bruiloft des Lams worden Lams de vrouw des Lams

:

Heer

den

zijn.

„Want onze wandel

In

is in

hemelen, waaruit wij ook als Heiland den Heer Jezus Christus verwachten, die het lichaam onzer vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam zijner

de

heerlijkheid, alle

Wordt nu deze den

de werking der macht, die te onderwerpen."

naar

hij

heeft

om

dingen aan zichzelven heerlijke

hoop

in het

tweede hoofdstuk van

tweeden brief aan de Thessalonikers door Paulus den

geloovigen

opnieuw

ontnomen

duidelijk

afwezigheid

waren

Allerminst

?

voor, er

!

wat onze

valsche

De hoop

leeraars

stelt

het

Tijdens

zijn

apostel is.

tot

de

broeders

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 16 Pagina's

PDF Bekijken