Bekijk het origineel

De 'kleyne luyden' - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De 'kleyne luyden' - pagina 13

2 minuten leestijd

terzijde gezet, dan wel of voor God alle ziel ook van het Vaderland zou buigen. Ik moet hier wel tot op het Paradijs teruggaan.

in

de zake

Drieërlei

heeft eens in het oorspronkelijk Paradijs geschitterd. Vóór alle dingen God Almachtig, dan onder God de naar zijn beeld geschapen mensch, en in de derde plaats de stoffelijke SchepZoolang nu die drie in ping met al haar pracht en weelde. oorspronkelijke harmonie één bleven, liep 't alles wel. Doch nauwelijks was de breuke in die drieheid geslagen, of het werd de zichtbare wereld, die den mensch van God aftrok, en alleen het verval in de wereld kon den mensch weer naar God terugleiden. Van hier de tweeërlei, vlak tegen elkander indruischende actie, die in 't wereldleven tegen eikaar inwrong. Eenerzijds de met macht bekleede mensch, die zijn wereldmacht tegenover God stelde, en anderzijds de kleine naar de wereld, die zich naar God ophief, om rijk te zijn in wat alleen van zijn God hem kon toekomen. En vandaar dan ook, dat al wat in de wereld op macht loerde, zich steeds meer van God afkeerde terwijl omgekeerd wat zich naar God getrokken gevoelde, varen liet het zondig zich vastklemmen aan wat in die wereld voor groot gold, om eeniglijk in het eeuwige, maar dan ook voor eeuwig, te vinden, wat geen wereld hem ontrooven kon. ;

Splitst dit in elk land het

volk

in

tweeën, het doet

dit

met

name in een land, als het onze, van Gereformeerde formatie,, omdat wij als trouwe Calvinisten nooit kunnen aflaten van den band aan het Woord. Heeft men ook onzerzijds op Octobers laatsten

dag het jubelfeest van L u th er medegevierd, toch kwam

Hoe bezield Luther's dappere daad en kloeke taal toe juichten, de uitkomst leidde er toch toe, dat in het Luthersche land het Oude Testament in onbruik geraakte, terwijl het in 't land, door Calvijn's geest bezield, steeds in den huisbijbel geëerd bleef. En wat nu anders predikte geheel dit Oud Verbond aan Israël, dan dat wel 't rijke land in Egypte lag en dat de wereldsche macht in Babyion school, doch dat het volk van God, ook en

daarbij krachtig het onderscheid naar voren.

hartelijk

we ook

als in geestelijke trouw zijn toekomst zoekend, onder de machtige wereldvolken slechts een kleine en allerminst talrijke natie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 34 Pagina's

De 'kleyne luyden' - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 34 Pagina's

PDF Bekijken