Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Dat niemand u op eenigerlei wijze misleide!" - pagina 5

een woord voor onzen tijd, naar aanleiding van wat door Dr. A. Kuyper in "De Heraut" van 3 Juni 1917 geschreven is

2 minuten leestijd

menschenleeftijd de Parousie klaarlijk

te

dat er aan Jezus'

uit,

wachten ware,

en spreekt het

in,

wederkomst nog zoo ontzettende

hij, moet „de groole komen, en dan moet geopenbaard worden de mensch der zonde, de zoon des verderfs." Hiermede kan niet anders dan

dingen moeten voorafgaan. Eerst toch, zegt afval

de

Anti-christ

en

verheft

een

God

dezen

door anderen

*)

dat

in

hij

:

„die zich tegensfelt

den tempel Gods

zichzelven vertoonende dat

reden

Jezus'

zich in

hij

Er volgt toch

alzoo,

hij

nu mag ondersteld, dat Pautus

was van

waar

zijn.

God,

zitten,

zal

opzichte

hoogte juist

bedoeld

boven

1

God

tweeden

Te

over de Parousie, doch dat

hij,

Thess. IV: 15 zoo vreemd had uitgelaten,

gewezen

en nu hierop met hoogen ernst ingaande, opzettelijk

zijn,

als

op de

eerst niet

profetie omtrent de Parousie zal

op de

is."

in zijn

aan dezelfde Kerk van Thessalonika, de ware positie

brief

gegrepen en de

juiste

verhouding

het licht heeft gesteld."

in

Door deze woorden wordt ten eerste het gezag des Woords en daarmede ook de eere Gods aangetast. In de tweede plaats wordt de heerlijke hoop des Christens er door veren

donkerd,

ten

laatste

wordt

blijdschap

diens

door

er

weggenomen. Velen, die den Bijbel als

hebben,

zijn

voor

stond

lief-

door de woorden van den geleerden schrijver

diep geschokt. Dat pal

Gods Woord aannemen en

een kring van geloovigen, waar men en opkwam voor het gezag

in

de

inspiratie

man van erkenden

des Woords, een

invloed op deze wijze

de Schrift ondermijnt, bedroeft velen. Moge het volgende, eenvoudige getuigenis den geleerden Schrijver tot nadenken, ja meer, tot inzicht en een openlijk

herroepen brengen. en

Zij

waarschuwing Tot waarworden afgetrokken

ons woord verder

tot

onderwijzing tevens van andere geloovigen.

schuwing, om op geenerlei wijze te van het ongeschokt en onbeperkt vertrouwen

in

de

letterlijke

ingeving der Heilige Schrift. *)

In

den

(evangelie)

openbaring

geacht

brief

ook van

werden

aan de Galatiërs zegt de Apostel

niet

Jezus iets

van

Christus." (Hfdst. te

God neemt den persoon waren, hebben mij verder

o.a.

:

„Want

ik

heb het

een mensch ontvangen, noch geleerd, maar door

zijn,

1:12.)

wie of wat

zij

des menschen niet aan, niets medegedeeld."

En: „Maar van hen,

waren, verscheelt mij

(Hfdst. 2

want :

zij,

die

niets,

die in aanzien

6.)

(Noot

V.

d.

schrijver.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1917

Abraham Kuyper Collection | 16 Pagina's

PDF Bekijken