Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 61

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 61

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER PREDIKANT.

39

teerd hebben, zoodra het beletsel

werd weggenomen, waardoor de was afgesneden. Vooreerst is dus de uitdieping der bedding in goed afgegraven vorm noodig, niet om in die leege bedding heil te zoeken, maar om mede daardoor, naar 'sHeeren Woord, de vernieuwde werking des Geestes te verhaasten. ontvankelijkheid der bedding

r amer: „Reorganisatie kan niet de plaats des Geestes innemen, maar een niet-vassende organisatie kan de uiting en werking van den geschonken Geest belemmeren", wordt door Dr. K u y p e r met instemmnig aangehaald. Prediking van den

Het gezegde van Dr. C

Christus aan alle creaturen, met en zonder deksel, heeft de belofte van een heerlijke vrucht.

is

onmisbaar en

Maar voor den invloed op

huisgezin, maatschappij en volk

leven buiten den Christus

wekkend en verleidend optreedt,

in

is dit niet genoeg. Vooral nu het machtiger georganiseerd, zoo indrukden Staat en in bijzondere vereenigingen

al

er dubbel behoefte

aan een tegenwicht van de zijde der Chr. Kerk. Het leven der volken wordt grootendeels niet geleid door is

de macht van eigen persoonlijk leven, maar door de wetten, gewoonten en vormen, die feitelijk bestaan. Laat men het nu aan den Staat over, in dien vasten vorm, op te treden, dan behoort ge u ook^e getroosten, dat ons huislijk en maatschappelijk leven zich almeer naar Zijn instellingen regelen zal. Voelt ge daarentegen den onzedelijken, geestdoodenden, onheiligen invloed, die zich daardoor in het volksleven doet gelden, stem dan ook toe, dat er geen ander redmiddel is, dan ook de Kerk even indrukwekkend, in even vaste vormen, even veerkrachtig te doen optreden. Geeft zij even lapidair

den Christelijken geest

te aanschouwen, als de sociale wetten den humanitairen geest uitdrukken, dan moogt ge hoop voeden dat èn

huisgezin èn volksleven aan de Christelijke type den voorkeur geven en daardoor het geheiligd kader bewaren zal, dat tot welslagen der

prediking van noode

overweldigend,

te

is.

De

kolossale macht van den Staat

is

te

verpletterend voor den geest, de enkele burger,

de engere levenskring te zwak om weerstand te bieden aan zijn ontzenuwenden invloed. De verhevene taak der Chr. Kerk is: om door haar geestelijk organisme een borstwering te zijn, waarachter speelruimte voor vrijheid des geestes blijft, ook ter wille van de kleinen in den lande, die tegen een strijd in het open veld niet zijn

opgewassen, waardoor reeds

met den

in het

kinderhart die geestelijke band

volheerlijken Godsstaat daarboven gelegd wordt, die den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken