Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 311

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 311

2 minuten leestijd

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

DR.

289

dat het bezwaar van het Classicaal Bestuur, namelijk verstoring van orde, vergrijp in de uitoefening van kerkeliji^e bediening (het be-

zwaar van „verregaande onrechtzinnigheid", had men wijselijk laten gegrond was, en ontzette op 1 Juli 1887 de 75 Amsterdamsche Kerkeraadsleden van hunne kerkelijke bedieningen. Reeds 19 Juli kwamen de ontzetten in hooger beroep bij de Synodus Contracta. Zij legden een „Memorie van grieven" over, vallen)

zich er op beroepend dat Prov. Bestuur art. 11 van het Algem. Reglement voorbijziende, niet gerekend had met de verplichting van alle Besturen, om de Gemeente bij Gods Woord te houden en dat

men voor

dit juist

de bedoeling was, toen

nu

het jammerlijke van de Synodale organisatie,

juist

41

art.

stemde. Dit zij

is

legt in

art. 11 plichten op, die door de verdere reglementen onmogelijk kunnen nagekomen worden. De Synode besloot de bezwaarden op te roepen om voor haar te verschijnen. Deze maakten hiertegen bezwaar, omdat het Cl. Bestuur, door 't verzuimen hen eerst te hooren, de procedure in een verkeerden gang had gebracht. Alleen Dr. K u y p e r gaf aan de oproeping gehoor. Zijn wedervaren in het lokaal bij de Willemskerk

's-Gravenhage beschreef

te

op de vragen,

die

een brochure. Hij wilde alvorens

in

hij

hem voorgelegd werden

te

antwoorden, eerst de

praealabele quaestie behandelen over de informaliteit van het „niet

hooren" door het orthodoxe Ds.

K

uyp e

r

Cl.

Bestuur.

Doch

dat wilde de voorzitter, de

tenHarmsen van der Beek

niet toestaan. Dr.

ging daarop heen en leverde den volgenden dag zijn

schriftelijk in. De eenige gelegenheid in deze procedure, door onderlinge bespreking de zaak zoo mogelijk tot een goed einde te brengen werd door de verkeerde leiding van den voorzitter

bezwaren

om

verwaarloosd.

Kerkbestuur

Op

ter

24 October 1886 werd de uitspraak van het Prov. zake van verstoring van orde, bevestigd.

Dr. Kuyper's laatste

8.

Van deze

uitspraak

leden in hooger beroep zij

in

en

kwamen de bij

einduitspraak.

75 Amsterdamsche Kerkeraads-

de volle Synode.

en deed Dr.

Kuyper

stem hooren. Daarin gaat dit

De

Op

11

October brachten

een „Memorie van Rechten" heel het verloop hunner zaak

geschrift, zijn

woord aan de Synode.

hij

in een ernstig „Laatste

in

Woord"

recht af op het hart van de zaal^

wordt aldus geformuleerd. „Gd, Synode, draagt een samenstel 19

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 311

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken