Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 335

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 335

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

school geen secte-school der Modernen zou worden, traliteit

313

maar door neu-

bruikbaar zou zijn voor het volk dat geen Christelijke School

hebben kon. Zij

gingen daarop uiteen. Mr.

Groen van Prinsterer

werd

door de liberalistische pers voor een „Protestantschen Jezuïet" gescholden, terwijl Dr. N.

geëerd zijn

B

e e

t

s tot het einde zijns levens

bleef. Hij dichtte in zijn

door allen

„Madelieven" de verzen, waarin

hij

gedachte verraadt: „'k

Weet

dat er twee Genève's zijn:

Een van Rousseau, een van Calvijn. Maar 't zelfde, diepe, blauwe meer Besproeit ze beiden

Was

— God

zij

de eer!"

Beets

zich wel bewust van datgene wat de consequenvan de denkbeelden van Rousseau? In 1871 schreef de anarchist Michaël Bakounin: „Tegen den hemelschen despoot moeten wij nemen de partij van den Satan, die de geestelijke chef is van alle vroegere, tegenwoordige en toekomstige revolutionairen; de ware bewerker van de menschelijke emanties

Dr.

zouden

zijn

cipatie naar het getuigenis

van den

Bijbel;

de vernietiger van het

Koninkrijk der Hemelen, gelijk wij het zijn van de rijken der aarde.

De

duivel

hebben."

De

I

I

geschriften van

men

Ma

r

hem moeten

wij in het

lijf

x duidden eveneens aan waartoe

met Calvijn buigt voor de Souvereiniteit Gods, maar met Rousseau den mensch op den troon verheft. Toen Dr. B e e t s „Najaarsbladeren" gedicht had, heeft Dr. K u yp e r gemeend eenige van die bladeren, die op zijn stoep waren gevallen, daarvan af te moeten harken!

het leidt als

\

de schepper der vrijheid;

is

Ook

professor

niet

Donders,

een Europeesche vermaardheid, wiens

colleges voor hen die niet tot de medische faculteit behoorden (waar zich ook predikanten en officieren lieten vinden) wij

hebben, hoorden wij Dr.

Beets

mede gevolgd

eer en, door ongeveer te zeggen:

„Aanstaanden Woensdag zullen we geen college houden. Dan heeft voor onze Universiteit de verblijdendste gebeurtenis plaats die in de is, want dan houdt onze collega Beets zijn

laatste jaren geschied

inaugureele oratie." Dr.

nu weten

wij

Beets was

daarbij zelf tegenwoordig.

En

wel dat deze hulde minder den Theoloog dan wel den

van de „Camera" gold, maar toch was zij kenschetsend. Toen prof. O u a c k een rectorale oratie hield sprak hij ook prof.

schrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 335

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken