Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 338

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 338

2 minuten leestijd

DR.

316

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

ontstond een kring van „Christelijke Vrienden", die het eerst in 1840

Amsterdam ten huize van den heer J. L. Gregory Pierson saamkwam. Velen der Chr. vrienden waren bevreesd een vergadering te

van meer dan 20 bijwonende, tot boete of gevangenisstraf veroordeeld te worden! Het was in den tijd van vervolging der Afgescheidenen.

Toen

kwam, De strijd

echter het kerkelijk vraagstuk in 1854 aan de orde

spatte de kring van „Christelijke Vrienden"

weder

uiteen.

tegen de Synodale organisatie, vooral sedert 1852 ontwaakt, open-

baarde zooveel verschil van gevoelen, dat men niet meer vruchtbaar kon saamzijn, al had men als „Christelijke Vrienden" veel uitnemend

werk gedaan. Men besefte wel dat de antithese was: het gehoorzamen van Christus, als den Koning der kerk of aan de bepalingen der Synode, maar deze was voor menigeen niet absoluut, en vandaar dat de Christelijke vriendenkring werd verbroken. Bij Dr. K u y p e r heeft de antithese doorgewerkt. Eerst in zijn gemoedsleven, daarna openbaarde zich die op het terrein van de

kerk, vervolgens op het terrein van den staat, van de wetenschap,

ook op het gebied van het sociale leven. Zijne tegenstanders hebben hem juist op dit punt het meest aangevallen. Zij lokten hem ook dikwijls uit zijn tent door de beschuldiging dat hij als staatsman de antithese op de spits dreef, en dan

geslingerd, dat

hij

als

weder werd hem naar het hoofd

premier Minister niets van het Christelijke

deed blijken. Maar steeds werden de beschuldigers van antwoord gediend.

Op

K

afdoend

y p e r saamwaren immers niet autonoom, gelijk de liberalisten van allerlei gading, maar heteronoom, evenals de Christelijk-Historischen. Op het gebied van de leer der zaligheid heeft hij met den Rooomschgezinden pater Bensdorp ^) menigmaal een lans gebroken, ter handhaving van het terrein van het staatsieven heeft Dr.

werking met de Roomsche Staatspartij gezocht.

*)

i

Eenmaal heeft Dr. K uy p

Bensdorp

e

r

u

Zij

het pleit tegen den nu overleden pater Th.

ging over het netelig vraagstuk van de van de Kerk, of wel of de Kerk der Wereld naar Gods bestel zich in verschillenden vorm of in één vorm behoort te openbaren. Natuurlijk is hierbij geen sprake van de Kerk als organisme, maar als instituut. Lang heeft ook Calvijn vastgehouden aan de gedachte, dat de uitwendige kerk zich als één heeft te openbaren. Pater Bensdorp zegt op F.

verloren.

Het

pluriformiteit of de uniformiteit

de bewering van Dr.

Kuyper,

„dat de vaderen even beslist als eertijds

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 338

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken