Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 297

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 297

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS GELEERDE.

275

voorwerp van onderzoek deze als verschijnsel óf onverklaarbaar óf moet zich wel het gewone kader. Maar anders wordt het als in de palin-

teiten te oefenen invloed. Als de religie een

dan voegen is,

is

in

genesie een critisch en restaureerend subjectief èn objectief het bestaande,

voor ons treedt, dat èn zijn oorsprong en toekomst,

feit

met

een geheel ander licht voor ons plaatst. De wedergeboorte is in de H. Schrift een algemeen begrip, dat zoowel toegepast wordt op het subject der wetenschap (Tit. 3 5) als op het object der wetenschap in

:

Het onderstelt een eerste geboorte, die door afwijking van het levensproces tot den dood geleid heeft, en geeft te kennen, dat er een herhaling van de geboorte, doch nu als een wederopkomen van wat onderging, plaats grijpt, en dat dit weeropkomen bij manier van geboorte toegaat, en alzoo de ontwikkeling is uit een (Matth. 19

:

28).

kiem. Dit wordt toegepast op

's menschen inwendige leven, maar zal ook zoo toegepast worden op zijn Hchamelijk bestaan en op de wereld buiten hem, voor zoover deze in het valsche proces was ingegaan.

Daaruit volgt dat de beoefening der wetenschap op het standpunt der wedergeboorte, te rekenen heeft met: lo. de persoonlijke wedergeboorte; straks

2o.

de hiermede

correspondeerende inspiratie;

komende wederherstelling van

alle

3o.

de

dingen en 4o. de hiermede

correspondeerende manifestatie van Gods macht

in

de wonderen.

uitgaan van naturalistische praemissen moeten deze verschijnselen wegcijferen of ze natuurlijk verklaren. Doch wie zelf in die

Zij die

machtige

beheerschende actie der palingenesie werd opgenouitgangspunt en wantrouwt elk resultaat van onderzoek dat daarmede niet overeenkomt. Gold nu alles

men, vindt

in die verschijnselen zijn

deze palingenesie alleen het religieuse leven, dan had alleen de Theologie er mede

te rekenen.

Doch

het

is

een macht die op ethisch,

aesthetisch en intellectueel gebied van invloed

Letterkundigen en Physici

in

is.

Juristen, Medici,

welke de actie der palingenesie conse-

quent doorwerkt, ondervinden er ook in hun denkend leven de kracht van, In een vroegere periode werden de consequentiën der palin-

genesie alleen

bij

de Theologie gezocht, de andere wetenschappen

moesten zich aan haar uitspraak, ook waar het

niet

haar voorwerp

van onderzoek gold, onderwerpen. De Gereformeerden stelden ten opzichte van de Overheid den regel, dat deze niet van de kerk zou vragen, wat Gods ordinantiën voor haar levenstaak waren, maar dat de Overheidspersonen deze

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 297

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken