Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 152

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 152

2 minuten leestijd

DR.

130

KUYPER ALS STAATSMAN.

maakt" werd genoemd. Deze bood wel niet hetzelfde wat T a k's ontwerp beloofde, maar toch kregen daardoor alle rangen des volks, ook de maatschappelijk lagere, meer invloed op den loop van

's

lands zaken.

De gevolgen van de droeve scheuring onder de Anti-revolutionairen waren niet gelijk men had kunnen verwachten na de brochure van Jhr. len

min

Lohman:

„Een valsche leuze". Over en weer

vriendelijke woorden, doch het eind

was gelukkig

vie-

gelijk het

ook onder de belijders van den Christus betaamt, dat er beiderzijds een streven opkwam, om wat men niet meer als partijgenooten bereiken kon, dan toch als bondsgenooten na te streven.

Nu nen bij

zich zij

de

al

sommigen der

Anti-revolutionairen „vrij" noemden,

spoedig aanhangers

partij aansloten.

Hun

aantal

slechts ten deele ten koste der

wat men

alsof

kreeg, door wat

in

won-

in kringen, die tot hiertoe zich niet

nam gaande weg

Anti-revolutionairen;

toe; gelukkig

het

scheen

hoogere kringen verloor, ruimschoots vergoed

men

in

11.

den ruimen volkskring won. Dr.

Kayper

minister.

werd een schitterende overwinning bij de stembus been het is niet gewaagd wanneer wij beweren, dat deze juist

In 1901

haald,

aan de scheuring te voren aan den

te

danken was, die elementen in actie bracht, die voor de goede zaak geen deel hadden. Men

strijd

vond elkander terug in de bereiking van het groote doel: de vrijmaking der Christelijke school. In 1894 werd Dr. K u y p e r door het kiesdistrict Sliedrecht gekozen tot lid der Tweede Kamer. Van dien tijd af kon hij op staatkundig gebied met volle kracht werken, doordat hij èn Voorzitter werd van de Anti-revolutionaire Kamerclub èn Voorzitter was van het Centraal Comité. Reeds bij het leven van Mr. Groen van Prinsterer was het gebleken, dat een partij er onder lijdt, wanneer haar leider niet ook in het parlement leiden kan. In 1894 werd deze fout hersteld. Wat heeft Dr. K u y p e r zich als afgevaardigde van Sliedrecht geweerd! De adviezen, gedurende deze periode van zijn leven gegeven, vormen een boekdeel van 710 bladzijden groot octavo. Telkens

kwam

van de

het in die zeven jaren

theorie,

maar ook van de

uit,

hoe

hij

praktijk was.

niet alleen

De

een

oud-Minister

man

Dc

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 152

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken