Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 292

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 292

2 minuten leestijd

DR.

270

KUYPER ALS GELEERDE.

het dat deze vraag ontkennend moest beantwoord, dan zou dit de

Theologie niet declineeren. Immers een componist als Mozart staat

rangorde beneden Edison, omdat hij niet als deze met de gegevens der exacte wetenschap heeft getooverd. De poging die herhaaldelijk werd aangewend om de Theologie als mystiek met de niet in

wereld der tonen

Om

te

coördineeren was op zich zelf eerbiedwaardig.

het wetenschappelijk karakter der Theol. faculteit te handhaven

Kuyp

voert Dr.

e r het volgende aan.

Uit de historische ontwikkeling der faculteiten bleek dat het orga-

nisme der wetenschap langs duidelijk waarneembare lijnen te ontleden is. De denkende mensch onderscheidt eerst in zich wat op zijn innerlijk of

heeft.

psychisch en

uiterlijk of

somatisch bestaan betrekking

onderscheidt daarna tusschen zijn eigen persoonlijk be-

Hij

staan en zijn saamleven met anderen. Vervolgens onderscheidt

hij

tusschen het menschelijk leven en het leven der natuur.

Deze indeeling loopt van behoeften der practijk.

zelf

De vraag

voor een vijfde zelfstandig deel

en

is

blijft,

in het

in

overeenstemming met de

of er, naast deze vier, plaats

organisme der wetenschap over-

nog een laatste onderscheiding, namelijk die tusschen den God. Dan bieden zich aan den denkenden mensch vijf zelfstandige en toch organisch samenhangende objecten aan. lo. zijn blijft?

Er

is

mensch en God, 2o.

zijn

zijn zielkundig bestaan, 3o. zijn lichamelijk bestaan, 4o. zijn

bestaan als

lid

der menschheid en 5o. de natuur buiten den mensch.

Een ontleding van het geheele organisme bij

in vijf deelen, die althans

de vier besproken faculteiten, het organisch verband tusschen de

deelen scherp doet uitkomen, zoowel in het object

zelf,

als bij het

van in het subject. Met de voorstelling daarentegen, alsof de Theologie tot haar object zou hebben het religieus gevoel, de onderwerpelijke religie, de phaenomena der vroomheid, enz., zoodat zij als Godsdienstwetenschap zou te verstaan zijn, komt men niet uit. Men kan niet in organischen zin coördineeren; 's menschen zielkundig bestaan, 's menschen lichamelijk bestaan, den mensch als onderdeel der menschheid en de natuur buiten den mensch, en dan als vijfde rad aan den wagen, reflex er

menschen religieus gevoel. Immers ook dit gevoel behoort tot 's menschen zielkundig bestaan en de studie ervan dient om het object mensch te onderzoeken. Het religieuse leven staat dan gecoördineerd met zijn ethisch, aesthetisch en intellectueel leven, en 's

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 292

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken