Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 124

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 124

2 minuten leestijd

KUYPER ALS STAATSMAN.

DR.

102 loofd.

Er kunnen oogenblikken

zijn,

waarin de natuurlijke hoofden

om

aan een goddelooze tyrannie, waardoor het volk omkomt, een einde te maken. des volks de roeping hebben,

Den oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden danken wij dan ook niet aan de Fransche revolutie. Engeland, Holland, Zwitserland en Amerika bezaten hunne vrijheden reeds lang voor waar de revolutie en eenenmale worden gemist.

dat deze uitbrak, terwijl daar

matie werkte

zij

ten

Reformatie en revolutie, zoo betoogde Dr.

wel beide de vrucht der

vrijheid,

maar

wortel. Vrijheid uit de wijsgeerige idéé

Kuyper,

bedoelen

telen die op verschillenden

was de

Encyclope-

leer der

de reformatie wel. In Spanje,

niet,

men

de refor-

Hervorming. In het brengen

disten, vrijheid uit het geloof die der

der vrijheid slaagde de revolutie

niet

uit en kweekte de revolutie en wat bleef de politieke vrijheid er zwak! In Zwitserland en Holland waar na de reformatie de revolutie werkte is de

Oostenrijk en Frankrijk roeide

innerlijke vrijheid eer

de reformatie

gezonken dan verhoogd. Engeland dat wel

de reformatie maar niet de revolutie deed doorgisten de leidsvrouw van Europa's volken

in

den

strijd

,is

nog steeds

tegen geloofsver-

volging en Staatkundige dwinglandij 0.

De grondleggers van Amerika waren de

geestelijke kinderen der

Engelsche Independenten, volgelingen van Calvijn. tegen

Engeland

Frankrijk.

Maar

werd dit is

aanvankelijk

sympathie

Bij

den opstand

getoond

voor

veranderd, zoodat in de Amerikaansche con-

gevonden wordt van de leeringen van Rousmeer dan eenige andere natie den scherp ingesneden Christelijken stempel draagt. Wat Engeland betreft, toont Dr. Kuyper aan dat de Independenten Engeland's vrijheid bevorstitutie

van 1789

niets

seau, terwijl het land

derd, en dat belijdenist tot

zij

scheiding van Kerk en Staat, vrijheid van geloofs-

en eeredienst, autonomie der gemeenten, vrije verbinding

synode en openbaarheid der Kerkelijke vergaderingen hebben

begeerd. Milton pleitte het eerst voor vrijheid van drukpers, Godwin

voor de openbaarheid der parlementsvergaderingen, terwijl *) Men bedenke dat dit ruim 45 jaar geleden werd won Chamberlain met zijn imperialistische politiek,

in

de

uitgesproken. Sedert het van

den edelen staatsman Gladstone, die met Transvaal vrede sloot, nadat een Engelsche legermacht bij Majuba een nederlaag geleden had, en die, schoon te vergeefs, al het mogelijke deed om Ierland recht te doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken