Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 41

2 minuten leestijd

DR.

den akker

te

beploegen."

19

Ook zou dan ware

vrijheid bloeien.

„Een

een Volkskerk eenvoudig gewetensdwang en daardoor een doode letter. Maar aanvaardt men de vrije Kerk,

vaste belijdenis blijft

KUYPER PREDIKANT.

in

is

vormt men voor elke schakeering der geesten dan vervalt dit bezwaar. Geen prediker leent eener gemeente, die niet zijn gemeente naar de wedijver met anderen zal elke gemeente bezielende

woord

is

woord

in

voor den

haar Belijdenis

te

een eigen levenskring, zich dan ter bediening

den geest

is,

en

juist

dwingen, het frissche,

brengen, dat het Christelijk

tijd."

K u y p e r, dat hij twee gelukkige Doch dit geluk bestond niet hierin, dat hij aangenaam kon saamwerken met de Professoren der Theologische faculteit, en met zijne ambtgenooten. Het kwam tot een breuk met Dr. N. B e e t s. Deze had op Dr. K u y p e r de aandacht gevestigd toen er te Utrecht een predikantsplaats vacant was. Het was Beets dieKuyper aanvankelijk meermalen op zijn studeerkamer ontving en die bij een dier gelegenheden het woord sprak, dat hem zoo diep trof: „Wie op Kerkelijk gebied, als reformator, niet slechts met het woord maar ook met de daad wil optreden, moet vooraf In zijn „Confidentie" schreef Dr.

jaren te Utrecht doorbracht.

de publieke opinie bewerken en alzoo het geloovig volk

tot

een

beslissenden stap opvoeden en voorbereiden."

Maar toen Dr. Beets zich zoo fel keerde tegen de wijze waarop Groen van Prinsterer den schoolstrijd in die dagen voerde, kwam de verkoeling. In den eersten tijd van Dr. Kuyper's verblijf te Utrecht sprak Beets: „Kuyper is met een buidel vol goudstukken tot ons gekomen en hij deelt ze ook uit." Maar Beets was meer de man van „doen door laten", die, al bewonderde hij de talenten van zijn jongeren ambtgenoot, niet er toe kon komen om mede zijn schouders te zetten onder den zwaren arbeid die de oplossing van het Kerkelijk vraagstuk zou eischen. Toen Mr. Groen van Prinsterer er voor ijverde, dat de neutraliteit der Staatsschool

op Godsdienstig terrein

streng zou gehandhaafd worden, had Beets dit „Satanisch" genoemd. Dr. Kuyper viel Groen daarin

bij.

Dr. Beets schreef in 1870, namelijk onder het opschrift: „Misdadig of plichtmatig", een artikel,

waarin wij lezen: „Is het een edel ver-

langen de staatsschool zoo slecht mogelijk te zien; hare bevolking, dat in

u

is is,

de overgroote meerderheid der vaderlandsche jeugd, zooveel

aan den satan over

te

geven en haar moedwillig

te

berooven

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken