Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 302

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 302

2 minuten leestijd

DR.

280

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

afgegeven worden. Den 6den Nov. besloot de kerkeraad aan het bevel van genoemd Bestuur niet te gehoorzamen. Hij besloot ook de zaak

voor de Synodale Commissie

te

brengen en

bij

haar cassatie aan te

teekenen op grond van Gods Woord, dat gebiedt hen van de tafel des Heeren af te houden, die zich aanstellen als verwerpers van den

En overwegende dat het mogelijk was, dat men in conflict zou komen met de Hiërarchie, waarbij de Kerkeraad óf door haar zou worden ontzet of zelf zich zou genoopt zien zich aan haar macht te ontrukken door het kerkverband te verbreken, besloot de kerkeraad aan zijn Instructie over zijn kerkelijke Commissie van Beheer het Christus.

volgende

artikel te

voegen:

„Bij aldien de kerkeraad, bij het vervullen zijner roeping

Gods Woord

om

de

houden en de drie Formulieren van Eenigheid als accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze mocht worden bemoeilijkt, dat hij zich genoodzaakt zag in volstrekten zin, naar het gebod, dat men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de menschen, te handelen of door schorsing of afzetting van meerdere zijner leden of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht om als wettig bestuur der gemeente op te treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur zich in de zaken van deze Gemeente mengde, om te willen doen wat des Kerkeraads is, of ook een tegen-kerkeraad geformeerd werd, zal de Commissie voortgaan met den oorspronkelijken Kerkeraad, die de Gemeente bij Gods gemeente

Woord

bij

te

zocht te houden, als den eenigen wettigen te erkennen, en

de uitvoering van

alle

bepalingen van

bij

Reglement, die van „Kerke-

hem daaronder

raad" gewagen, uitsluitend Dit artikel

dit

verstaan".

werd den 7den Dec. door den kerkeraad aangenomen,

80 leden stemden er voor.

Men heeft het van Synodale zijde dikwijls voorgesteld, dat het Dr, K u y p e r's bedoelen was om door dit artikel zich meester te maken van het kerkegoed der Gemeente Amsterdam. Doch men bedenke dat daarmede niets werd uitgemaakt omtrent het eigendom der Gemeente; dit was ook niet noodig, eigenaresse van kerken en kapitalen bleef de Gemeente. Het gold hier alleen het Beheer dat

de Gemeente aan

zijn

kerkeraad had opgedragen. Men wilde

beveiligen tegen de aanvallen der Hiërarchie, gelijk in 1875

op voorstel van Dr.

het hier zeker een poging

vanRonkel

om

men

dit

dit

reeds

gedaan had. Ook gold

voor de Gereformeerde belijders het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 302

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken