Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 272

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 272

2 minuten leestijd

DR.

250

KUYPER ALS GELEERDE.

meer organische opvatting van wetenschap opkwam, kon geboren worden. Behalve het indenken van het Calvinisme is er toch ook een andere factor geweest, die op Dr. K u y p e r werkte en het hem mogelijk maakte zijn Christelijk wijsgeerig systeem in groote lijnen te geven. Het is de organische opvatting der wetenschap, gelijk die

vooral door den Koningsberger wijsgeer

De

Kant

verdienste van

Kant

is

dat

bestaat hierin,

subject onderzocht en daardoor aanleiding gaf

ontvouwd. hij

denkend

het

een rijkere ont-

tot

wikkeling van het organisch begrip der wetenschap.

Wel had men

ook vroeger het beginsel en de methode der wetenschap tot het voorwerp van zijn studie gekozen; maar in dien zin waarin wij thans een organisch geheel van wetenschap eeren, was dit zelfs in

de dagen der Reformatie nog onbekend.

Men

leverde in dien

tijd

eigen terrein, en vond

dan op dit gebied stukwerk, elk op aan de grenzen zekeren overgang door het leggen van noodbruggen, maar het subject als het organisch-centraal punt, van waar de geheele actie der wetenschap als in zoovele stralen van één lichtzijn

centrum

is

was nog

niet ingezien.

(Ene.

II,

624).

tweede factor voor het wijsgeerig denken van Dr.

Deze is

uitging,

Kuyp

e r

echter slechts van formeelen aard. De inhoud van zijn systeem de Christelijke wereldbeschouwing, zooals die zich door de Middel-

eeuwen en de Reformatie « heen ontleent

maar vormelijk

heeft ontwikkeld;

de algemeene opvatting van wetenschap aan de diepe

hij

denkers der speculatieve school van Duitschland.

Men zou kunnen

Aristoteles

Kant

eeuwen, was

Dat K a n is, blijkt uit

t's

zijn

zeggen,

geweest

is

dat

hetgeen

de

wijsgeer

Grieksche

voor het Christelijk denken der Middel-

voor het herboren Calvinisme.

invloed op Dr.

K

u

y

p e

r

alleen

formeel geweest

gezegde: „ware dan ook deze Réveil aan haar

zelf

om

den

overgelaten geweest, dan zou de roeping der Christenheid

inhoud der openbaring ook

en daaruit

te

raakt, en het

bruikt

is

in het

denkend bewustzijn op

reproduceeren, allicht geheel is

in

te

nemen

vergetelheid zijn ge-

de philosophie, die door den Koning der kerk ge-

als tuchtmiddel

om

Zijn verlosten

weer

tot het

ingaan in

die heilige roeping te noodzaken.

Eerst toen de Christelijke Kerk haar autoriteit volkomen verloren als een verslagen held ter neder lag, zijn in

had en de Theologie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 272

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken