Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 127

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 127

2 minuten leestijd

KUYPER ALS STAATSMAN.

DR.

Gods

Uit de Souvereiniteit

Gods Woord dan

iets

voort.

De

105

ook het souverein gezag van van het O. Testament heeft meer

vloeit

studie

anders de ontwikkeling onzer Constitutioneele vrijheden

bevorderd. Alle schrijvers over het Calvinistische Staatsrecht heb-

ben onze vrijheden verdedigd. Wel acht Calvijn de herstelling van het Mozaïsche recht valsch en dwaas, maar er lag in het vrije optreden der Profeten, in de rechten der volksvergadering (de Kahal) in de eigenaardige rechten der in

stammen

en geslachtshoofden, bovenal

de wijze der eerste Koningsverkiezing een beginsel van Staat-

kundige

vrijheid.

Immers

er stond

door zalving en later door het

van Saul geschreven, dat hij eerst was aangewezen, maar ook dat

lot

na Jabes' bevrijding al het volk naar Gilgal toog en hem aldaar tot Koning maakte. En evenzoo dat David, wel door Samuël gewijd, maar niettemin te Hebron door de oudsten van Juda gezalfd was, en ook de Kroon van de eerst afvallige stammen niet dan door aanbieding van de stamhoofden verwierf. De Calvinistische Staatslieden stonden het denkbeeld eener volksconstitutie voor, die wel

het erfrecht van den troon niet vernietigde

maar toch de macht

der kroon beperken moest.

Deze gedachten

zijn

door Dr.

Kuyper

in

„Ons Program" nader

ontwikkeld.

4.

Hoe „Ons Program"

tot

stand kwam.

Ons Christenvolk had door het Volkspetitionnement zijn kracht Maar deze kracht moest gebruikt worden. Er ontbrak een degelijke organisatie. Dr. K u y p e r zou die geven. Daartoe leeren kennen.

moest de verkregen aaneensluiting door het gemeenschappelijk verzoek aan de Kroon bestendigd worden. Tot dusver was er van een goed georganiseerde saamwerking van de Antirevolutionaire elementen in den lande geen sprake geweest.

Wel was

Mr.

Groen van Prinsterer

de verkiezingen, eenige geestverwanten saam

te

gewoon vóór

roepen

om

te over-

leggen wat tot het verkrijgen van een gewenschten uitslag zou

kunnen

gedaan

worden.

De Vereeniging voor

Schoolonderwijs had soms

genomen maar

er

Chr.

Nationaal

de leiding der verkiezingen op

was geen vaste

organisatie. In Mei 1873

eenige invloedrijke Antirevolutionairen een

som

zich

hadden

gelds voor

aan-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 127

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken