Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 323

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 323

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

301

Gereformeerd Protestantisme wil iets anders; het ziet in de bedienaren des Woords geen „geestelijken", maar menschen, wien niets menschelijks vreemd is, die alles heiligen door het Woord Gods en het gebed. Het kan staan,

maar

daarom

een Theologische school niet blijven

bij

streeft krachtens

zijn beginsel

naar een

vrije Christelijke

Universiteit.

Zoo stonden de gevoelens tegenover elkander. Men had

er

aan

kunnen toevoegen, dat in het buitenland vele Kerkelijke hoogescholen worden gevonden, die al waren zij door deze Kerk gesticht, toch niet vrij bleven van den zuurdeesem van het modernisme. Het was een minderheid van 17 stemmen op de Synode der Chr. Geref. Kerk in 1889 te Kampen gehouden, geweest, die met de „Concept acte van Ineensmelting" er voor was, dat wanneer na de vereeniging der Kerken, directeuren der Vrije Universiteit genoegzamen invloed en waarborg aan de vereenigde Kerken aanboden, deze dan voor de opleiding der dienaren gebruik zouden maken van de Vrije Universi-

Dan zou de naar Amsterdam

teit

uitsluitend

waren

er tegen. Dr.

K

K

u

Synode

yp

V. d.

e

r

in

te

door de de Chr.

spreken.

was met Dr.

r

v. d.

toen Dr.

een avondvergadering het woord. Daarna hield Dr.

Bergh

eene ernstige pleitrede

zijn bleek gelaat

;

helaas

deden toen reeds vreezen dat

de Kerk gegund zou

13.

Bergh

Kampen afgevaardigd om met Van acht uur tot half elf voerde

uype

Utrechtsche Synode naar Geref.

verplaatste Theologische School

voor de practische opleiding dienen. Doch 23 stemmen

!

zijn

zwakke stem en lang meer aan

hij niet

blijven.

Vereeniging der Chr. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken.

Compromis

in

zake de opleiding.

op de Kamper Synode tot stand kwam, werd in 1891 geboren op de Synode van 's-Hage, waar de Vereeniging der Chr. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken een voldongen feit is gewor-

Hetgeen

den.

niet

Men nam daar genoegen met de

Synode

slotverklaring der Chr. Geref.

Leeuwarden, waarin de Synode meende „te moeten handhaven het beginsel dat de Kerk geroepen is een eigen inrichting tot opleiding harer leeraren te hebben, ten minste wat de Godgeleerde vorming betreft". Echter was er dit voorbehoud bij, „dat de bedoeling te

dezer verklaring niet was

om

het aloude Geref. beginsel van vrije

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 323

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken