Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 247

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 247

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS GELEERDE.

225

„macht boven recht" gaat, verbonden. Rudyard Kipling heeft met twistige hand het booze zaad van het Caesarisme in het hart van het Engelsche volk uitgestrooid. En het fiere Transvaal dreigt er, zoo God het niet verhoedt, het slachtoffer van te worden. To fight everybody and to take every thing (ieder te bevechten en alles te nemen) is de booze trek, die almeer het Engelsche volk gaat bekoren. Driemaal honderdduizend Christenen van den Armenischen stam zijn door het fanatisme van den Islam uitgeroeid; aan Armenische ballingen dorst zelfs onze eigen Overheid den voet dwars zetten. Het eens zoo nobele Amerika drijft thans zelf op de Philippijnen het wreede spel, waarom het Spanje op Cuba te lijf ging. Heele volken

worden

in het militaire

pak gestoken, en de vrucht van hun

deels opgeteerd in geduchte batterijen van

vlijt

goed-

Maxims en nog geduchter

pantserkasteelen. Kleine Staten als Nederland ontwaren, hoe de waar-

borg voor hun onafhankelijk volksbestaan ziender oogen wegslinkt.

men met graden hemelsbreedte

over „sferen van waarvoor de grens niet is aan te geven. In China pacht men geheele wingewesten gelijk men dusver slechts met huis en akker deed". Van een ander iets dat Recht zou zijn, dan het recht, dat in de wet geschreven werd, wil menig jurist niet meer hooren. In Frankrijk heeft een proces, aan dat van Jean In Afrika beschikt

invloed", een „Hinterland"

Calas niet ongelijk, de wereld door In Servië bestond

men nog

taire glorie gaat tanen,

zijn

rechtskrenking verbaasd.

brutaler rechtsschandaal.

om

De parlemen-

voor nieuwe autocratie, zoo niet voor

despotie ruim baan te maken. Stierengevechten gaan almeer het

om „brood en van het huwelijk, en zooveel meer, brengen een gewaarwording over ons, alsof het verval en de val van het Romeinsche rijk, bezig was zich in nog ontzettender afmetingen in onzen tijd te herhalen. En bij dat alles stuit ge op een gebluschte

fijn

ontwikkelde Fransche volk bekoren. Het roepen

spelen", de loswikkeling

geestdrift,

en op koelheid voor hoogere belangen, waarover noch het

in kleinen

kring

opkomend

ascetisme, noch de hartstocht voor sport

u troost. Blijkt uit

jammer

K u y p e r de diepte van den den wereldoorlog zou voortvloeien reeds voor twintig

deze woorden niet dat Dr.

die uit

jaar gepeild heeft? Hij zet

Nu

dan

zijn

betoog aldus voort:

zet de Evolutieleer door haar „strijd voor het leven" tot dit

misbruik

maken van macht

aan.

Grondwet

is

haar, dat uit individu15

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 247

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken