Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 153

2 minuten leestijd

DR.

Beaufort

had

in

KUYPER ALS STAATSMAN.

1893 gezegd, dat de leider der antirevolutio-

nairen „veilig bleef binnen zijn bomvrije

kennen gevend, dat Hendrikkade

om

zijn

131

hij

op

wel

zijn

kazematten", daarmede

te

studeerkamer aan de Prins

orders kon uitdeelen, doch zich

onbekwaam

ge-

meten met de ervaren parlementaire mannen in de Tweede Kamer. Schoon dikwijls aangezocht, steeds had Dr. K u y p e r geweigerd een candidatuur aan te nemen. Wanneer de botsing met Jhr. Lohman niet tusschen beide ware gekomen, zou hij waarschijnlijk in die houding hebben volhard. De ervaring als vertegenwoordiger voor Gouda, was niet uitlokkend geweest om zich anders dan noodgedrongen weer in dat strijdperk te voelde

zich te

werpen.

K u y p e r begreep dat het niet anders kon, heeft hij opnieuw aan het parlementaire leven gegeven, en dit op een manier, die zijn tegenstanders beschaamde. Steeds wist hij met Toen Dr.

zich

den parlementairen

juistheid in

roepen

tot regeling

noemend

Ro

in

van het kiesrecht,

nam

Ministerie-Pierson,

de schaal legde. Vooral

bij

nemen. Zoowel ten

strijd positie te

opzichte van het „Cabinet d'affaires"

als

ëll

Van Houten,

ge-

van het zich homogeen

een houding aan, die gewicht

hij

het Koloniaal debat,

bij

de discus-

Kamers van Arbeid en de Ongevallenwet, gaf hij aan de besprekingen het hooge karakter, dat tegenwoordig maar al te dikwijls wordt gemist. Welk een prachtige rede hield hij bij de siën over de

beraadslagingen in Nov. 1896, toen

Kamer

had

bij

zijn

hij

weer het oor van de geheele dat de zending ook een

krachtig betoog,

Welk een

politiek

belang

toen

het Kabinet-Pierson toetste aan de stembus-leuzen van den

hij

is!

magistrate redevoering in Dec. 1897,

„Tiendaagschen Veldtocht" (15 die

—25

Juni '97)

en aan de eischen,

aan een homogeen Ministerie, waarvoor het zich

gesteld worden! Daarbij drong aan, op het tot stand brengen

Oost-Indische bezittingen, afhankelijk te zijn

na twintig

hij bij

uitgaf,

moeten

het Koloniaal debat van 1899

van een kabelverbinding met onze

zonder daarbij van het Engelsche

een zaak, die eindelijk

jaar, zijn beslag kreeg;

in

onze dagen, dus

maar hoe zouden onze

heden tijdens den wereldoorlog minder geweest

rijk

moeilijk-

wanneer het advies van Dr. Kuyper in deze ware ter harte genomen! Bij de behandeling van de Ongevallenwet, kwam Dr. Kuyper met een wetsvoorstel, om daarin eigen verzekering onder bepaalde waarzijn,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken