Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 225

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 225

2 minuten leestijd

VOOR SOCIALE RECHTVAARDIGHEID.

203

zijn van een beweging der barmhartigheid in het gemoed. Dat thans de aalmoes een vernedering dunkt, is onze schuld, omdat wij, Christenen, meê hebben geholpen om de aalmoezen te verlagen tot een hoonend teeken van minderheid, waarmee we den arme kwetsen. Maar een aalmoes is op zich zelf beschouwd evenmin vernederend, als wanneer iemand u redt, als ge in het water valt, of zich

vrucht

over u ontfermt, als ge hulpeloos op het ziekbed

de Heere er zoo op aan, dat

alle

vertoon

worde. Als grondregel geldt hier Matth. 9

bij

ligt.

Daarom

het geven

13: „Ik wil

:

dringt

vermeden

barmhartig-

heid en geen offerande." Een regel die door den Christen en door

de Kerk door haar koele, stroeve, vaak vernederende „bedeeling'' verkracht

en nog verkracht wordt.

is

Het staat dus vast dat de Christus

op zekere hoogte

tot

gelijk-

Geen communisme, dat dan ook blijkens Petrus' zeggen tot Ananias: „Gebleven zijnde, was het niet het uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uwe macht?" in de eerste Jerusalemsche gemeente niet bestond. Maar wel rekene gelijkmaking voor de gewone behoeften des levens. Woning, bed, kleeding en dagelijksch brood, moet niet schraal, maar zóó, dat aan de behoefte voldaan is, aan allen gemeen zijn en dit niet door dwang, maar door de macht der ontferming. Dat is het recht, dat de arme om Christus' wil op den meer bezittende heeft; de meer bezittende, die hierin te kort schiet, is niet making van het

bezit gewild heeft.

maar doet onrecht en

alleen onbarmhartig, straf in de

eeuwige

zal

pijn dragen.

Dat deze vier grondregelen geen bijzaak der zaak raken,

van dat onrecht de

is

uit

zijn,

maar den wortel

Matth. 25 te bewijzen. Als Christus in het

laatste oordeel allereerst daaruit oordeelen zal, of

we de naakten

gekleed en de hongerigen gespijsd hebben, dan volgt

hieruit,

dat

deze groR</gedachten over de sociale verhoudingen, tevens hoofd-

gedachten

De

in

Socialist

de leer van Jezus' Koninkrijk

zijn.

beschouwt den socialen nood op zich

zelf

en wil

tend in stoffelijk opzicht den nood der armeren lenigen

meer „mcnschwaardig bestaan" voegd, dat

dit

dit

leven.

om

Wel wordt

er

bij

een ge-

den gedrukte zedelijk en

maar men beperkt ook zoo den gezichtseinder Met den mensch geroepen tot eeuwige heerlijkheid

redelijk te verheffen, tot

te bereiden.

tevens strekken zal

uitslui-

om hun

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 225

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken