Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 307

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 307

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

285

om Kerkvoogden te weren deze poging was in hooge mate onrechtmatig De poging van het Cl. Bestuur was een onrecht, niet slechts tegen Kerkvoogden en Kerkeraad, maar ook Men (namelijk de Kerkvoogdij) heeft tegen de gemeente gepleegd m.i. in waarheid niet meer gedaan dan een hindernis wegruimen, welke binnenshuis door een indringer werd achtergelaten en den toegang tot een der vertrekken versperde. En het paneelzagen dan? Hiermede vergreep men zich aan zijn eigen deur; immers aan de deur van een huis over hetwelk men door de gemeente als beheerder was aangesteld, niet aan de deur van het Cl. Bestuur". Nu zal men wellicht denken dat Mr. vanBemmelen een geestverwant der geschorsten was? Juist het tegendeel. Deze rechtsgeleerde stond in den Kerkelijken strijd aan de zijde der Ned. Herv. gegeven,

Kerk. 6.

Bijbellezingen in de lokalen.

Onder de geschorste Kerkeraadsleden waren vijf predikanten. Zij meenden de gemeenteleden, die gewoon waren hen te volgen en die hen door hun strijd tegen de synodale organisatie des te liever hadden gekregen, niet aan zich zelf te mogen overlaten, en besloten reeds den volgenden Zondag in verschillende gehuurde lokalen Bijbellezingen te houden. Dr. onbetuigd. Meermalen deed

hij

K

u

y

p e

11 Juli 1886 sprak hij zijn leerrede uit over

het onder u niet zijn", Matth. 10

betoogd wordt, dat

in

r liet zich daarbij niet

zich in de lokalen hooren.

:

26,

den

tekst:

Op Zondag „Alzoo zal

waarin aan de hand der Schrift

de Kerk van Christus de ambtsdragers geen

heerschende maar een dienende macht hebben. Ook een leerrede over:

„De verborgen dingen voor den Heere onzen God", werd

in

een der lokalen gehouden, even als een prediking over den tekst: „Ik ben een vreemdeling op aarde".

Groote zalen

De

als die

van Bellevue waren met duizenden gevuld.

milde offervaardigheid in die samenkomsten betoond, stemde tot

dank. Menigeen denkt nog gaarne terug aan die gezegende uren in

de lokalen, waar de band

aan des Heeren volk werd gevoeld. De

leeraren gevoelden zich gedragen door de liefde der gemeente. Er

werd zij

beseft dat de gemeente des

zoolang een toestand

Heeren schuld had

in het Kerkelijk

te belijden,

dat

leven geduld had, die in

tegenspraak was met de eere van den Koning der Kerk.

Men

gaf de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 307

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken