Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 195

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 195

3 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS STAATSMAN.

Bedenkingen tegen Dr. Kuyper's

18.

173

leiding. Calvijns voorbeeld.

m

A n e a c.s. ernstige grieven u y p e r hadden. Sommige medestanders waren onheusch bejegend. Ds. K o f f ij b e r g was niet zacht behandeld, er was Wij willen aannemen dat Mr. A.

K

tegen Dr.

daarbij wel

wat

ijdel

machtsvertoon geweest.

Na den

ongunstigen

waarin waardeerend gesproken werd over het „streven" van sommigen, die gemeend hadden „voor de breede lagen van wat men „het volk" noemt een voedingsmiddel te vinden, dat aan de voornaamste eischen voldoet en tevens in het gebruik een bezuinigingsmiddel blijkt te zijn"; en nu bleek de keuze van deze strevers toevalligerwijze gevallen te zijn op het artikel, waarvan het Consortium zoo ruim voorzien was! Met veel ophef werd in het wetenschappelijk bericht gewag gemaakt van de „80 voedzame stoffen" en met minachting werd er in gesproken over de „theorethische beschouwingen, volgens welke krenten ten gevolge van de schillen niet goed verteerbaar zouden zijn." Deze beschouwingen hadden „in de praktijk" geen waarde; integendeel zoo stond er de praktijk heeft onweerlegbaar aangetoond,

%

dat krenten zeer goed verteerbaar zijn"!

Het

stuk dat

inzien,

met den wensch „dat ons volk langzamerhand zou nagenoeg geen voedzamer en goedkooper voedsel is" dan

eindigde er

krenten.

„de medische kroniek" werd betoogd, dat krenten „op tal van manieren bij den dagelijkschen maaltijd met winst voor de smakelijkheid en met voordeel voor de voedzaamheid van het maal, zonder dat het veel geld kost," en tot slot kregen zelfs huismoeders den raad om als de Fransche vrouwen wijn te maken uit krenten („uit één pond twee In

gebruikt kunnen worden

bij: „Dat is óók nog een van te maken en een nuttig gebruik ook." Dr. V. D i e r e n deelt dan voorts mede, dat iets later in „Het Handelsblad" een ontzettend groote advertentie die veel geld moet gekost hebben stond, waarin wederom reclame gemaakt werd voor het nuttigen van krenten. „Voor iemand, die nog lang zoo kwaaddenkend niet is als de heer Boissevain, zoo het Dr. Kuyper betreft, reden genoeg om achter deze geschiedenis héél wat meer te zoeken dan er, dunkt me, achter steekt. Ik zelf besluit er nieti anders uit, dan dat... de Redactie van „Het Handelsblad" en haar Kroniekschrijver „verward waren geraakt in een weefsel, waarvan zij het bestaan niet dadelijk vermoedden" en hetwelk voor hen gesponnen was door een gladden vruchtenkoopman"! aldus Dr. v. Dieren. Nog deelt Dr. v. D e r e n mede, dat de heer Boissevain ten tweeden male „verward werd in een weefsel", toen dezelfde vruchtenman „stikvol" pisangs zat. Het viel toen op, dat de heer Boissevain juist in die dagen een „Van Dag tot Dag" wijdde aan de pisangs, welke een volksvoedsel moesten worden, want zij hadden zulk een hooge voedingswaarde! Dat was volgens den Heer Van Dieren niet juist. liter

zuiveren witten wijn"!); gemoedelijk stond er

manier

om

er gebruik

i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 195

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken