Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 356

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 356

2 minuten leestijd

Uitgaven van

W. TEN HAVE

v.h.

Hövekers Boekhandel, Amsterdam.

Geen wonder, dat wie 200 prachtig met de schrijfstift kan teekenen, ook den sierkunstenaar inspireert. Zoo heeft Frans van Noorden heel goede vignetten boven de hoofdstukken gegeven, in uitnemende overeenstemming met den tekst. Men late zich dan ook niet afschrikken door de reclame, welke de uitgever op den titel heeft doen afdrukken en die allicht van het koopen van dit boek zou weerhouden, omdat wij, degelijke Hollanders, gewoonlijk zulk een eigenroem niet vertrouwen. Al wat van dit geschrift op den omslag gezegd wordt, is gelukkig juist, en deze goede wijn behoefde niet zulk een onsmakelijken krans. Ten slotte nog de aanteekening, dat het boek ook een goed geslaagd hoofdstuk over den Watersnood van 1916 bevat. De M(oor) Noord'Hollandsch Kerkblad, 15 Aug. 1919. Bij ons in Noord-Holland, door

Ned. Herv. Predikant Amsterdam. Have

te

H.

J.

Landsmeer.

Heijnes, ten

W.

Ds. Heijnes te Landsmeer, die reeds vroeger blijk gaf de Noordhollanders te kennen, heeft weder een aardig boek geschreven over de menschen, waaronder hij dagelijks verkeert. Na een geestige inleiding over „Land en Volk", geeft de schrijver een reeks keurige schetsjes, waarvan enkele ons aan den humor van Hildebrand in zijn Camera herinneren. Al weten wij, Noordhollanders, reeds hoe het bij ons toegaat, toch zullen velen niet alles zoo goed hebben opgemerkt als de predikant van

Landsmeer. Terecht lezen we op den omslag, dat de pittige, kernachtige schetsen, waarbij de humorist-criticus en moralist u om strijd bezighoudt, van blijvende waarde zijn. Zij zullen stellig gelezen en herlezen worden. De illustratiën, die de verschillende hoofdstukken voorafgaan, zijn van de hand des heeren Frans van Noorden en munten eveneens uit door geestigheid.

Prov. Nootd'Holl. Crt, 15 December. 1918. }. Heijnes, Ned. Herv. Pred. te Landsmeer. Bij ons in Noord-Holland, lUustr. van Frans van Noorden. Uitgave ten Have, Amsterdam. Prijs f 1.90, geb. f 2.50.

H.

„Een opwekkend boek" staat voor op den titel. Dat is het ook wel, maar er zit weemoed in. Ds. Heijnes kan heel juist zien èn schetsen. En hij heeft echten drogen HoUandschen humor. Vandaar dat weemoedige, die Noord-Hollanders hef te hebben, ze in hun nuchterheid te begrijpen, maar daarom te meer te betreuren, stil en heel diep, dat het Evangelie des kruizes zoo weinig geloof hen vindt. Ds. Heijnes is heel en al een eigen type zoo heel anders b.v. dan Ds. Koetsveld; en toch: nóg zoo een paar bundels en een Pastorie van Mastland is in wording, maar dan voor „Noord-Holland."

heel bij

;

H. 'sGrav. Kerkbode. 22 December. 1918.

S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 356

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken