Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 139

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 139

2 minuten leestijd

DR. inrichting;

KUYPER ALS STAATSMAN.

staan aldus op vasten voet;

winnen

117 bij

den dag, en

genieten algemeene achting.

De

Protestanten echter zijn zich zelf in hun Kerkinrichting, een

hinder; indien ze gelooven, een ergernis; en voor

wat buiten

is,

tot

een aanfluiting. Ze vormen het ongerijmde van een algemeen-Protestantsche-Staatskerk; met gemeenten die onvrij, geestelijk verarmd

en verloopen

onder leeraars, die van buiten door rijksbenoe-

zijn;

ming ingebracht,

schier allen zonder geloof of belijden,

met hun

eigen figuur verlegen staan, en nog droever door het onloochenbaar feit te

schande gemaakt, dat de Europeesche Christenheid van

hooger belijden ernst

gespeend

indien niet

af, is.

maar ook van dieper

De onbestaanbare en

alle

heiliger levens-

geestelijk geoordeelde

Staatskerk moet verdwijnen en ophouden de eere van den Christus

onze koloniën te omsluieren. De Gereformeerde gemeenten behooren haar confessioneel en presbyteriaal karakter te herwinnen.

in

Elk gemeentelijk kader dat geen stof heeft en dus levensvatbaarheid mist, vervalle, hij uitzetting, in

De maar

zending het

om

elders te herleven in zendingsstations, die

het Kerkelijk kader dienen over te gaan.

mag

niet langer „als

Gouvernement moet

te

een noodzakelijk kwaad" geduld,

kennen geven, dat deze voortaan

geaccepteerd en gewild wordt. Van zelf zou aldus het Christendom

een macht worden die allengs ook de opleiding van den Javaanschen

weg kon banen tot wat Java had moeten bezitten: een vrije Universiteit. Ook moet gelet worden op de qualiteit der ambtenaren. Het is een dwaling dat Indië, met minder toe kan dan wij. In dit systeem past het belastingwezen: de cultuur, de landrente, de heerendiensten, de opiumpacht, niet. Daarom moet op den duur al het domein in erfpacht uitgegeven, om het door den Javaan tegen onverkort loon te doen bewerken, en dan door den pachter pacht, grondlasten, patent en uitvoerrecht te doen betalen. Zijn West-Indisch program is natuurlijk anders. Daar zou hij den Gouverneur tegen de koloniale Staten eene onafhankelijke positie adel aan zich trok en dusdoende den

reeds voor

vijftig jaar

willen hergeven, de ingezetenen sociaal willen vooruithelpen en des

noods vreemd kapitaal en vreemde ondernemers uitlokken.

Ten slotte nog een woord over de sociale belangen, die in „Ons Program" bepleit worden. Reeds in 1876 wees Dr. K u y p e r in de Kamer op de noodzakelijkheid van het tot stand komen van een

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 139

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken