Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 250

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 250

2 minuten leestijd

DR.

228

KUYPER ALS GELEERDE.

]

kingen (niemals blosz durch einzelne empirische Erfahrungen), maar

|

moet ontleend worden aan de wijsgeerige waardeering (verwerthung) van de ontoereikende gegevens. Hoe is dat door H a e c k e 1

,

bedoeld? De afstammingstheorie volgt

als

een algemeene inductie-

j

wet

uit

de vergelijkende saamvatting van

verschijnselen.

De

Pithecoiden-theorie

O

is

alle

organische natuur-

|

dus een speciale gevolg-

[

trekking die uit de algemeene inductie-wet der afstammingstheorie

met logische noodwendigheid volgen moet. Wanneer dan de ontwikkelingstheorie in het algemeen waar is en de enkele diersoorten niet door wonderen geschapen zijn, dan kan de mensch ook geen uitzondering zijn. Te recht roept Dr. K u y p e r hierbij uit: „En dat heet

'

\

|

Logica!" Hij redeneert

uit dierlijke

gegevens. Zijne gevolgtrekking

kan alleen doorgaan ,zoo vooraf vast stond, dat mensch en dier eensoortig waren. Maar juist wat te bewijzen is, heeft hij als een onomEn op grond van zulk een stootelijke waarheid voorop gesteld!

bewijsvoering, brengt

men

:

Toch weet Dr. K u y p e r te waardeeren dat het streven der Evolutionisten een schat van dier- en plantkundige gegevens verzamelde. toont

hij

j

voorstellingen die alle Christelijk geloof

ondermijnen aan den man!"

Ook

i

:

de verleidelijkheid van het stelsel het eerst door

\

Darwin bepleit. De verandering van vormen bij kunstteelt is een feit. Een feit ook de wan-evenredigheid tusschen de schier grenzelooze vermenigvuldiging van de eters, en de schraalheid van de voorhanden spijze. Een feit evenzeer de strijd om het bestaan. Een feit de veelzijdige aanpassing aan het leven. Een feit ten slotte de overerving van karakteristieke kenteekenen op de nakomende geslachten. Voeg die feiten saam, en het raadsel schijnt verklaard. Ge hebt dan met de inwerking van geen God, met de drijving van geen beginsel te doen, met geen plan of doel meer te rekenen. Van uit het nietigst organisme ontwikkelt zich het rijkste organisme van zelf. Voor een

'

I

\

!

[

i

i

]

|

wetenschappelijke wereld, die door gemis aan geloof de eenheid in detail-verbrokkeling had zien ondergaan en die toch naar eenheid zocht,

was Darwin's vondst een

schijnselen

kon bovendien

in

uitkomst.

Een geheele reeks ver-

de ketting van dat stelsel worden inge-

schakeld. Ontleedkundige, ontogenetische, natuurkundige, paleonto-

^)

Dit

eidos. dat

woord is afgeleid van vorm beteekent.

het Grieksche

woord

pithèkos, dat

aap en

]

i

|

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 250

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken