Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 226

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 226

2 minuten leestijd

204

DR.

KUYPER ALS STRIJDER

wordt niet gerekend en juist hierdoor aan waardig bestaan" niet gedacht.

De

hooger „mensch-

zijn

Christus verzet zich wel tegen de sociale overmacht van het

geld, zoekt de zondige ongelijkheid te temperen, schaart zich zijde

van de kleinen der aarde; doch nooit anders dan

aan de

verband

in

met het Koninkrijk der hemelen. De Heere heeft diepe ontferming voor de lijdenden maar veel banger

Hem

is

sterft", „het

De

„de eeuwige

vuur dat

„de hel", „de

niet uitgebluscht

worm

die nooit

wordt."

sociale hervormers, die zich op Jezus beroepen en geen ander

wit kennen, dan

om

Jezus' bedoelen.

De

dat

pijn",

op aarde den druk weg

nemen, miskennen

te

klove die ons van de Socialisten scheidt,

blijft,

en wij deernis hebben met het lijden der verdrukten; dat

zij

en wij trachten dezen toestand tegen den

Mammon

over stellen

van het eeuwig verderf, ook den

strijd

beteren; dat

te

— maar dat

zij

niet

te

tegen sociale ongerechtigheid slechts voeren

monium's program het

Organen

zoeken

als het

geestelijk element

om

ook

staat

ver-

in

in Patri-

op den voorgrond.

Dagblad van 's-Gravenhage

aanzienlijken, die ons beschuldigen

redden

van den Christus,

terwijl wij als belijders

band met het Koninkrijk der hemelen. Daarom

zij

en wij daarbij ons

zij

of

ook kringen van

ons vasthouden aan de sociale

beginselen van den Christus, alsof wij zelve Socialisten waren, toonen

geen eerbied voor

's

Heeren Woord en geen besef

te

hebben van de

beteekenis van het Koninkrijk der hemelen.

Breedvoerig wordt dan verder getoond hoe op Jezus' antwoord aaa den

dit

standpunt op

rijken Jongeling het rechte licht valt, terwijl

herinnerd wordt hoe de aanzienlijken ten dage des Heeren, zelfs

Hem

als ze in

geloofden zich min of meer op een afstand van

hielden, terwijl de schare openlijk voor

daarom

niets

reddende

liefde.

dit teekent,

Hem

tegen de meer aanzienlijken.

Ook

bij

Hem

uitkwam. Jezus had

Ook hen omving

den rijken Zacheus ging

deze was een man, die niet één, maar

Hij in; vijf

Zijn

maar, en

tienden aan

de armen gaf. En toch komt over Jezus' lippen geen woord

om

Maar wel prijst de Heere de offervaardigheid van de arme weduwe, die haar penningsZacheus deswege bijzonder

kens rijken

in

te

loven.

de schatkist van den tempel wierp. In de gelijkenis van den

man

en den armen Lazarus

blijkt

hoe de zondige ongelijkheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 226

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken