Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 34

2 minuten leestijd

DR.

12 Dr.

K

u y p e

r

KUYPER PREDIKANT.

moest bekennen, dat het hem ook alzoo gegaan was.

maar

Bezielend, boeiend, wegsleepend,

en zwevend

te vloeiend

ning vooral gaf

windselen

los,

zijn

maar

om

te

definitie,

vastheid te geven aan den geest. Gun-

geest wel inhoud, trok zijn

ziel

wel

het kader voor zijn gedachten had

eenvoudige malcontenten. O Hierna werd bij buitenlandsche theologen

van

onvast in de

uit hij

haar

meer

zijn

Lange, Vinet

e.a.

gezocht.

Maar ook

hier

als

vond

Martensen, Nitsch,

hij

„die hutte in den

rotssteen nog niet, die op de rots gefondeerd en uit de rots des

denkens gehouwen, eiken storm belacht en

tart."

Eerst

Calvijn

hem (mee aan de hand van Dr. Kohlbrügge) die vaste, onbedriegelijke lijnen, wier spoor hem tot vol vertrouwen uitlokte. Wel meende hij, dat uitlegkundig, zielkundig en historisch verder ontdekt

moest gegaan worden dan de groote reformator, maar de fundamenten waren gevonden, die, den twijfel bannend, in streng logischen stijl,

het geloofsgebouw vergunden op te trekken,

gevolg,

de strengste ethiek

dat

heerschte.

En nu

in

bleek, dat die in

zijn

met het verrassend

practicale binnenkameren

hun hoek verscholen arbeiders,

hem in hun plat-Betuwsch gezegd hadden, zoo als hem in zijn keurig Latijn te lezen gaf. Calvijn had zóó

het

Calvijn het

geleeraard,

Het verwondert ons niet, dat Dr. K u y p e r in de geschriften van Dr. Gunning geen bevrediging vinden kon. In zijn „Gordel en Wijnkruik", in 1859 uitgekomen, schrijft deze: „Wanneer zal er meer dan anticipatie en profetie zijn in de schoone woorden van Prof. Scholten, in zijne wat haren hoofdeisch betreft, met hart en ziel door mij beaamde redevoering over het docetisme: „O wij gelukkigen, wanneer ons in den persoon van Christus, het volmaakte beeld der menschheid, God openbaar wordt, opdat Hij niet" (ik voeg er bij alleen) „boven de wolken te zoeken zij: en wanneer wij in plaats van een bovennatuurlijken Christus, die bijna niet met ons in betrekking staat, den historischen Christus, in plaats van een vreemden broeder herwonnen zullen hebben, door wiens volmaaktheid en heerlijkheid eerst de rechte verklaring ons gewordt van dat goddelijke woord: in menschen welbehagen!" Dr. Gunning voegt nog daarbij: „Ja het menschelijke en het goddelijke is èèn geworden." Verder spreekt D r. Gunning zijn overtuiging uit, dat de Gereformeerde orthodoxie tot een nieuw en heerlijk leven zou opstaan, onder voorwaarde dat zij alle hare leerstukken door het reinigingsvuur van de groote waarheid der immanentie (de inblijvende kracht Gods) late doorgaan." Juist van die „immanentie" was Prof. S c h o 1 e n vol. En Dr. K u y p e r kwam te Beesd tot de erkentenis dat men hem te Leiden een carricatuurvorm van de rechtzinnige belijdenis ^)

J.

H.

1

had voorgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken