Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 157

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 157

2 minuten leestijd

KUYPER ALS STAATSMAN.

DR.

135

evenals het dilirium tremens ontstaat door het jarenlange alkohol

drinken in steeds stijgende mate, dit oproer het gevolg stelselmatige, jaar

in,

jaar

uit,

in steeds grootere

zette vergiftiging van ons volkskarakter?" Dr.

was van de

dosis

Kuyp

voortgee r

heeft,

volgens dezen schrijver, getoond, „haar op de tanden te hebben".

En

moest hij ook in Januari 1903 ten gevolge van de „allerlamhouding der spoorwegdirecties", die hem als het ware

al

zaligste

verrieden, een schijnbare nederlaag lijden

standig kon optreden, toonde te zijn. Zij, die

hij

toen

in April,

hij

zelf-

heer en meester van den toestand

meegesleept waren

in het anarchistisch

avontuur en

op een gegeven oogenblik zelfs meenden, dat zij het vergaderen van de Staten-Generaal konden verbieden, door den baas te willen spelen over het spoorwegnet, stuitten op den militairen bewakingsdienst,

door het ministerie

K

uyp e

r in

elkaar gezet, waardoor het

vergaderingsverbod tot een bespotting werd.

Wie

in

Nederland, die nog niet geheel

door

de

revolutionaire

denkbeelden meegesleept was, moest niet de kloeke taal bewonderen,

waarmede

Dr.

Kuyper

de maatregelen tegen de staking

bij

de Volksvertegenwoordiging inleidde? Het waren magistrale woorden, echt klassiek geen woord te veel, geen woord te weinig. De aanvangswoorden luidden aldus:

,

„De Regeering meent aan een bestaand verlangen tegemoet komen door bij de inbrenging van drie ontwerpen van wet, die de eer had op uw tafel neer te leggen, eene korte mededeeling

te

ik te

voegen.

De

stoornis, einde Januari in het

spoorwegverkeer

teweeg ge-

bracht, overviel de Regeering onverhoeds. Niet het flauwst gerucht

ervan was

tot

eenig Departement doorgedrongen. Geheel onvoor-

bereid op verweer, greep deswege de Regeering opzettelijk niet

op het eigen oogenblik in; ingrijpen zoolang door ontstentenis van middelen doortasten ondenkbaar was, zou het het kwaad verergerd, niet verbeterd hebben.

Toen echter de

zij het ook verre van gewenschte afloop van het eerste verzet geen ontspanning bracht en de overmoed

zelfs in sociale

bevoegde

snelle,

en politieke bedreiging

overheid

krijgsvolk,

van Durgerdam

te

requireerde

de

militie, noodzakelijk om verderen gruwel voorkomen, aan de driestheid ontzag in te

oproeping van een deel der als

oversloeg,

dat er niet was. Vandaar toen de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 157

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken