Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 322

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 322

2 minuten leestijd

300

DR.

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

De wetenschap

der Openbaring, de Godgeleerdheid,

is

zonder de hulp der menschelijke wetenschappen ontstaan. in

niet

kwam

de Christelijke Kerk allengs op met de hulp der aardsche weten-

Rome waren

schappen, die door de gemeene gratie in Griekenland en ontstaan en tot den huldigen dag

mede den grond vormen van onze

formeele ontwikkeling en beschaving. Niet allereerst te

ook Zij

kweeken, maar

om

telijke te stellen, is

om

dienaren

tegenover de Heidensche wetenschap de Chris-

de Godgeleerdheid geboren. Deze heeft dus nog

een andere taak behalve de opleiding van toekomstige dienaren des het Christendom heeft ook een roeping tegenover de Woords

wetenschap.

De Godgeleerdheid kan neer

zij

voordat

niet aan hare roeping beantwoorden, wanvan de wetenschappen afzondert; zij heeft geen rust, een plaats te midden harer zusteren in de Universiteit

zich zij

heeft ingenomen. Zij

is

wel als de Kerk en het Godsrijk,

iets

bizon-

ders: een zelfstandige wetenschap, met eigen beginsel, voorwerp en doel;

meer nog, een

heilige wetenschap.

Maar

heilig is

scheiden; rein en onbesmet zich bewarende, geeft is

niet uit

ken,

maar

af. Zij

de wereld, ook niet

ook

sluit zich

Die, afgescheiden zalig te

uit

den hemel

zij

hooge muur van die wereld deze wereld neder daalde;

van de zondaren, toch met hen gemeenschap zocht,

maken.

Zoo opgenomen

in

den kring der universitaire wetenschappen, kan

ding tot den dienst des Woords.

Woord

niet afge-

in

de Godgeleerdheid, ook eerst haar taak vervullen het

zij,

zich zelve;

de wereld van het menschelijk den-

niet achter een

doet als Jezus Die,

om hen

uit

zij

niet te

Want

in

zake de oplei-

de dienaren der Kerk hebben

brengen aan menschen, die

in cel,

klooster of

maar aan menschen, die in het gewoel der wereld leven en lijden. Aan allerlei rangen en standen, rijken en armen, beschaafden en onbeschaafden, wijzen en eenvoudigen moet het Evangelie verkondigd. De prediker behoort den Joden een Jood, woestijn zich afzonderen,

den Grieken een Griek, en allen alles te worden, opdat hij er eenigen behouden mocht. Voor de opleiding tot die taak is een seminarie of een theologische school niet voldoende en niet geschikt. Een seminarie is naar het hart van Rome, dat in den priester een „geestelijke" ziet, een louter Kerkelijk persoon, afgescheiden van de wereld en daarom aan den ongehuwden staat onderworpen; kloosterachtige opvoeding en clericale opleiding zijn daar op hun plaats. Maar het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 322

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken