Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 326

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 326

2 minuten leestijd

304

KUYPER ALS REFORMATOR DER KERK.

DR.

van de Jongelingen, die in den Bond vereenigd waren, kon verwacht worden, zeide Dr. K u y p e r „Ziet, de vereenigingen, waarin gij u :

hebt vereenigd en waardoor plant van eigen erf,

zij zijn

gij

saamgebonden

uit

een

niet

zijn

2ijt,

een exotisch gewas van

Engeland,

uit

Methodistische kringen in ons Vaderland ingedragen, en daarom

moesten

in Gereformeerde kringen veranderd. De Kerk van ook zoo'n exotische plant die, uit het verre Oosten over-

zij

Christus

is

gebracht, ons Vaderland heeft gezegend; en zoo

Jongelingsvereeniging, al

moeten

wij veeleer

komt

te

van buiten,

met ernst ons afvragen, wat

land zijn kan en zijn moet.

over

zij

Men

mogen

ook de

wij

maar

niet afwijzen, zij

voor ons vader-

heeft getracht deze plant naar hier

brengen, gelijk ze elders was, en haar hier zoeken te ge-

wennen.

Om

haar nu voor ons land bruikbaar

te maken, moeten hoe de oorspronkelijke vorm geweest is. De Jongelingsvereeniging is in Anglo-Saksische streken een vrucht geweest van den Réveil, een vrucht van het Methodisme. Dat Methodisme en

wij eerst weten,

die Réveil,

schatting

hoewel

in

hun voortgang verwaterd en

niet

op onze

mogen daarom nooit met minachting of door ons bejegend. Ook de Réveil was uit God;

uitgekomen

zijnde,

lijnen

geringhij

was

een genadegave van Zijne barmhartigheid, toen het Gereformeerd

was ingedommeld.

leven

De

Jongelingsvereeniging trad op

om

den jongelingen van Chris-

telijken huize

een eigen kring, een eigen leven

vergiftigd als

zij

te geven, waarin zij zouden hebben wat de wereld haar jongelingen gaf. Zoo was het van meet af een pogen, om tegenover de gemeenschap der wereld,

in

haar vormen was,

te plaatsen

een tegenvereeni-

ging en tegenover den club van wereldsche jongelingen een tegenclub

van Christelijke jonge mannen. En altijd

dit

dualisme heeft dezen kring

gekenmerkt. Van daar dat ten slotte

land de Jongelingsvereenigingen nu

wortel ontaardden,

om

in

m

menigen kring

in

Enge-

reeds van haren geestelijken

een nieuwen, wereldschen vorm over

te

gaan. In

Engeland werd

in

eene vergadering van de Methodistische Ker-

om de jeugd weer te winnen, door naast de Kerk gebouwen voor gymnastiek, lokalen om te schermen en voor andere sport te maken, en zoo wordt ten slotte het uitwendig leven naast de Kerk als middel geplaatst om de Kerk te bouwen. En nu

ken het voorstel gedaan,

ben

ik niet

tegen sport en schermen, integendeel, hoe meer ge

uw

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 326

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken