Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 158

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 158

2 minuten leestijd

DR.

136

KUYPER ALS STAATSMAN.

boezemen en aan de rustige burgers onder alle standen dat gevoel van zekerheid te hergeven, dat hun een oogenblik begaf. Dank zij dien maatregel

de toestand dan ook

is

komt aan de

ingelijfden toe, die èn

elke poging,

om

geweten

Kuyp

ving waren aan het

in

lof

fier

aan

plicht en schending

van

weerstand boden".

e r ging

de staking leemten

verbeterd en

prompt opkwamen èn

hen aan verzaking van

te verlokken,

Minister

feitelijk

daarop voort

om

te

betoogen, dat door

de Staatsinrichting en leemten

licht

de wetge-

in

gekomen, waarin moest voorzien worden.

Het was geen gewone economische worsteling tusschen patroons en werklieden, maar er had een onbezonnen aanslag plaats gehad

op den hoofdfactor voor de levensbeweging der maatschappij, een onduldbare belemmering der Overheid aangedaan

in

de uitoefe-

ning van haar functiën; een opofferen van de welvaart van heel

een volk aan zucht naar klasse-invloed, aan machtsmiddelen, nu reeds geschikt gekeurd voor oefening van politieke dwingelandij.

Daartegen moesten drie maatregelen genomen worden. Er diende een spoorwegbrigade gevormd,

op

dienst

de

die

ingeval

van nood,

Rijks

's

spoorwegen verzekeren kon. Er moest onder het

spoorwegpersoneel

een

andere

geest

aangekweekt,

door

aan

rechtmatige grieven recht te laten wedervaren. In de derde plaats

mocht

niet uitgesteld

om wat

misdadig

recht te noemen, en zulks zoowel

om

is,

dan ook misdrijf

het arbeidsveld met betere waarborgen te omringen, als te stellen, dat er naast de

van de publieke zaak

in

ons

de persoonlijke vrijheid op

om

vast

openbare ambten, diensten ten behoeve

te verrichten zijn, waarbij niet elke plichts-

verzaking door de overheid straffeloos kan worden geduld.

De

Regeering deed daarbij een ernstig beroep op den steun van alle partijen, die de wettige huisorde in den staat willen geëerbiedigd zien. „Reactie wil

standen

maar

blijft

niemand.

Op

èn Regeering èn

het schip van staat

mag

de hervorming van onze sociale toe-

Kamer

onveranderlijk

aansturen,

met ons gedoogen geënterd worden. In het welbegrepen belang van alle partijen moet het wettig gezag onverzwakt worden gehandhaafd." Met grooten nadruk, daarbij met duidelijke stem, die van vastberadenheid zoowel als van ingehouden ontroering getuigde, las Dr. K u y p e r het staatsstuk voor. In ademlooze stilte hoorde de niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 158

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken